Nieuws

Ken het gedragsprofiel van jouw medewerkers

Het werven, selecteren, inwerken en uiteindelijk tevreden houden van personeel is een kostbaar en tijdrovende bezigheid. Als een medewerker in de praktijk ook niet past en na enkele maanden uitvalt is dat pech, maar vooral ook zonde van de tijd en energie die erin is gestoken. Het is bovendien ook nog erg kostbaar om weer op zoek te moeten naar een nieuwe medewerker.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
3 augustus 2022 | 3 minuten lezen

Esther Huisman van FNRS-partner HorseProfile legt uit hoe werkgevers in de hippische sector dit anders aan kunnen pakken  om  passend  personeel te werven  én te behouden. “De relatie tussen werkgever, werknemer en het team is van belang voor een prettige werksfeer.

Door inzicht in je eigen voorkeursgedrag en dat van je collega’s zal er onderling meer begrip ontstaan en kunnen verwachtingen beter gemanaged worden.” Om dit in kaart te brengen moet je als ondernemer (en werkgever) kritisch naar jezelf, je bedrijf en je werknemers kijken. Wat vind jij belangrijk op jouw bedrijf? Op welke manier wil je dat er gewerkt wordt en hoe wil je dat medewerkers met klanten omgaan?

Op basis daarvan kan je bepalen welke talenten, com- petenties, vaardigenheden en gedragsstijlen je (nieuwe) medewerkers moeten bezitten voor bepaalde functies.

Zoek geen mensen die alleen maar op jezelf lijken

Een goed team bestaat uit mensen met verschillende stijlen. We zijn vaak geneigd mensen te zoeken die op onszelf lijken, maar door een diversiteit aan mensen krijg je vaak een mooie balans in een team. Je krijgt er immers geen energie van om werkzaamheden te verrichten die niet bij je passen. Door een divers team kan je elkaar aanvullen waar nodig. Hier is wel weder- zijds begrip voor nodig!” waarschuwt Esther. “Als men elkaar niet begrijpt ontstaan er onnodige conflicten. ‘Schiet nou eens op’ of ‘Denk nou eens na’ wordt er dan vaak op elkaar gemopperd. Maar bewonder je werknemers en leer waar ze goed in zijn en hoe zij het best tot hun recht komen. Voor verschillende functies zijn verschillende kwaliteiten nodig. Maar ook voor ver- gelijkbare functies kan ander gedrag verwacht worden om de klanten op een goede manier te bedienen.”

Een mooi voorbeeld zijn de kwaliteiten voor instructeurs op maneges. Ze moeten allemaal les kunnen geven, maar zij geven les aan veel verschillende soorten mensen. De een wil fanatiek, misschien wel wedstrijdgericht rijden terwijl een ander gewoon een uurtje wil genieten. Dat vraagt een andere aanpak van de instructie. Je wilt dan niet instructeurs in dienst die allemaal hetzelfde zijn.

Effectiever samenwerken en team inrichten

Om medewerkers elkaar beter leren te begrijpen kan je de voorkeursstijlen analyseren. Dit kan middels een DISC-profiel. Elke medewerker vult een korte vragenlijst in waar een profielschets uit komt. Dit is voor veel mensen een feest der herkenning. Mensen herkennen zichzelf en hun collega’s vaak goed in de omschrijving. Kwartjes vallen dan snel. Het is een laagdrempelig vertrekpunt om effectiever samen te werken en het team in te richten. Als je je medewerkers kent weet je beter wat ze nodig hebben, waardoor je ze langer aan je bedrijf kan binden. Het geeft ook veel duidelijkheid over het invullen van een vacature. Wat zoek je? En past een toekomstige kandidaat in deze functie en binnen het team?

Veel hippische ondernemers zijn taakgericht en gefocust op de klus die geklaard moet worden. Gelukkig komt er ook wel steeds meer besef dat het prettiger werkt als men elkaar begrijpt en op elkaars behoefte wordt afgestemd. Dan ontstaat synergie, waardering en samen- werking. Dat stralen zij uit op jouw klanten!

Voorbeeld – begrip geeft rust

Hippisch ondernemer: “Het gedrag van één van mijn pensionklanten werkte op mijn zenuwen. Het leek alsof hij ons niet vertrouwde, wilde steeds precies weten wat we zijn paard hadden gegeven, hoe laat hij naar buiten was gegaan en hoelang, of we wel hadden gedacht aan... Ik vond het heel vervelend. Nadat ik mijn persoonlijke profiel had gemaakt bij een coachingstraject met Esther, begreep ik dat dit gedrag niet naar mij of ons persoonlijk gericht was. Voor deze klant was controle belangrijk,

en begrijpen waarom we bepaalde keuzes maakten. Dit gaf hem rust. Mijn irritatie was weg nadat ik hem (en mezelf!) beter begreep.”

Interactieve workshop voor FNRS-leden

FNRS-leden kunnen exclusief in juli of augustus een teamsessie met hun medewerkers op hun bedrijf, onder leiding van HorseProfile, organiseren. In deze sessie wordt duidelijk wat de voorkeursstijl van de medewerkers zijn, wat zij nodig hebben om hun werk goed uit te voeren en hoe het team prettiger en effec- tiever kan samenwerken. In juli of augustus kost zo’n sessie 950 euro (t.o.v. 1.250 euro). Dit is inclusief een persoonlijk profiel van elke medewerker.