Nieuws

Gezond paard? Test de waterkwaliteit!

Veel ondernemers gebruiken grondwater als drinkwater voor paarden. Gemiddeld drinkt een paard, zonder dat hij arbeid verricht, 30 liter water per dag en in de zomer kan dit zelfs oplopen tot 50 liter. Water beslaat dus voor een groot deel van de totale voeding van het paard. Wanneer een paard niet genoeg water opneemt heeft dat negatieve invloed op de gezondheid. Wees daarom kritisch welk water jij jouw paarden verstrekt.  

Profielfoto van Lysanne Stoffer
1 augustus 2022 | 2 minuten lezen

Grondwater

De smaak van het water is erg belangrijk voor paarden. Veel paarden drinken grondwater dat opgepompt wordt uit de bodem. Zout, ijzer en/of kalk in het drinkwater kan invloed hebben op de smaak. Wanneer dit in het water zit vinden paarden het minder lekker. Ook ammoniak heeft een vieze smaak. Een paard dat minder drinkt, zal ook minder goed eten, kan maagproblemen krijgen en droge mest. Ook moeten er geen verontreinigingen in het water zitten. Dat kunnen ziekmakers zoals bacteriën zijn of een teveel aan bepaalde mineralen of spoorelementen. In een enkel geval kan water verontreinigd zijn met giftige stoffen. Vooral nitriet en ammonium in het water kunnen voor snelle bacteriegroei zorgen. Te veel ijzer in het water lijdt op lange termijn weer tot leverproblemen. Kleur en geur zeggen vaak iets over de kwaliteit, houdt dit dus goed in de gate en gebruik je zintuigen. Kijk ook goed naar regenwater als dit een langere periode staat, kan er algenvorming optreden of het water kan eitjes bevatten van insecten.    

Wat kan jij als ondernemer doen:
•    Zorg dat waterbakken vrij blijven van mest en dode dieren (kikkers, muizen etc.)
•    Laat leidingsystemen regelmatig doorlopen. Wanneer water in beweging blijft voorkom je verontreinigingen
•    Maak de waterbakken met regelmaat schoon en verwijder daarmee zand, algen en ander vuil 
•    Twijfel je aan de kwaliteit? Doe dan een wateronderzoek

Oppervlaktewater

Oppervlaktewater kent een aantal risico’s. Zo kan water in veen- of kleiachtige gebieden soms grote hoeveelheden ijzer bevatten. Wanneer een sloot rood tot roodbruin van kleur is, is er vaak al sprake van teveel ijzer. Paarden zijn erg gevoelig wanneer ze teveel ijzer binnen krijgen, dit leidt gemakkelijk tot intoxicatie zonder dat je daar in de eerste fase veel van merkt. Laat bij twijfel daarom altijd de kwaliteit van het drinkwater testen op de aanwezigheid van zware metalen. 
Een ander risico is botulisme. Wanneer je dode vogels of bijvoorbeeld eenden in de sloot ziet betekent dit dat het water niet geschikt is als drinkwater. Ook slib kan een gevaar zijn. Voornamelijk bij plotselinge regenbuien kan veel slib in het water terecht komen, de zuurstofgehalte wordt dan verlaagd. Vissen kunnen hieraan doodgaan en dat maakt het water ook ongeschikt. Als laatste zijn er nog de genoemde blauwalgen: dit zijn cyanobacteriën die het water vaak een groene kleur geven. Deze bacterie leveren vaak lever- en nierschade bij paarden op. We adviseren daarom ook om het water altijd te laten testen op geschiktheid als een paard afhankelijk is van oppervlaktewater. Er kan gekeken worden naar zware metalen, bacteriële verontreiniging en chemische kwaliteit. 

Test het water

Er kunnen diverse oorzaken zijn waarom je de kwaliteit van het water wil laten testen. Dit kan zijn omdat je de kwaliteit van het water op je stal wilt analyseren, omdat het water niet goed ruikt of paarden gezondheidsproblemen hebben. Los van deze redenen is het aan te raden eens per drie jaar de kwaliteit van het water wat de paarden krijgen te laten analyseren. Om te zorgen dat een paard voldoende kwalitatief water drinkt en hierdoor gezond blijft, is het belangrijk dat het water smaakt en van goede kwaliteit is. Maar wat is goed? GD Diergezondheid heeft grenswaarden vastgesteld waaraan drinkwater voor dieren moet voldoen. Met een wateronderzoek krijg je inzicht of het water voldoet aan de grenswaarden. Eenvoudige watertesten van de Gezondheidsdienst voor Dieren zijn te koop bij winkels zoals Welkoop. Dit zijn drie testen: buisjestest, sloottest en stripjestest. Hiermee test je de kleur, geur, helderheid, bezinksel, zuurgraad, nitriet en nitraat.