Nieuws

Corona: aangescherpte maatregelen

Het kabinet heeft op 23 maart 2020 strengere maatregelen ingesteld in de strijd tegen het coronavirus. Deze maatregelen zijn een aanvulling op de eerder afgekondigde maatregelen voor de paardensport die onverminderd van kracht blijven. Daardoor is het nog steeds verboden sportclubs, en dus paardensportaccommodaties, tot 6 april 2020 open te stellen. De paardensport neemt op een aantal fronten een uitzonderingspositie in. Zo blijft het mogelijk om paarden de noodzakelijke verzorging en beweging te geven. 

24 maart 2020 | 4 minuten lezen

Update 25 maart 2020 - 14.35 uur 

Strengere maatregelen 

De overheid verzoekt iedereen om alleen naar buiten te gaan indien dit strikt noodzakelijk is. Er kan door gemeentes worden gehandhaafd op samenkomsten van meer dan 3 personen (uitgezonderd gezinnen) en op mensen die de 1,5 meter afstandsgrens niet hanteren. Het publieke leven wordt zo stil gelegd als mogelijk verantwoord is. Het zijn inmiddels geen aanbevelingen meer, maar regels. Forse boetes voor overtredingen kunnen uitgedeeld worden bij overschrijding.    

Een overzicht van de aangescherpte maatregelen die gelden voor de paardensport: 

Evenementen, wedstrijden, en bijeenkomsten 

Er mogen tot 1 juni 2020 geen vergunningsverplichte bijeenkomsten, evenementen en wedstrijden georganiseerd worden. Voor alle andere evenementen, wedstrijden en samenkomsten blijft het verbod vooralsnog tot en met 6 april 2020. Deze maatregel betreft alle wedstrijden, ongeacht niveau en competitie. De KNHS brengt tot 6 april 2020 geen wedstrijdafdracht in rekening. 

Manegebedrijven 

Manege- en verenigingslessen moeten tot minimaal 6 april 2020 afgelast worden. Deze maatregel, aangekondigd op 15 maart, blijft van kracht. Dit betekent ook dat er geen groepsactiviteiten, zoals georganiseerde buitenritten, mogen plaatsvinden. Een buitenrit met twee is mogelijk in verband met de veiligheid van mens en dier. De dagelijkse verzorging en beweging van de dieren dient uiteraard door te gaan. Om dit te kunnen garanderen blijven de manegebedrijven open voor dierverzorgers (zoals eigenaren, bijrijders en huurders), personeel en dienstverleners zoals hoefsmeden, dierenartsen en leveranciers. Individueel rijden van paarden is toegestaan. Dit kan enkel onder begeleiding indien dit strikt noodzakelijk voor de veiligheid van mens en dier.   

Neem als manegebedrijf hiervoor strenge hygiëne- gedragsmaatregelen in acht. Kantines, moeten net zoals alle horecagelegenheden gesloten blijven, tot ten minste 6 april 2020. 

Verenigingen 

Verenigingen moeten zoals eerder aangekondigd de accommodatie gesloten houden voor verenigingslessen, evenementen of andere activiteiten tot 6 april 2020. Accommodaties waar paarden gestald staan kunnen met aangepaste maatregelen beperkt geopend blijven om paarden te voorzien in hun basisbehoeften en moeten daarnaast sociale- en hygiënemaatregelen treffen en hun leden hierover informeren. Vaste leden mogen de accommodatie gebruiken voor de dagelijkse en individuele training van hun paard.  

Pensionstallen 

Pensionstallen mogen met extra maatregelen aangepast open blijven zodat dierverzorgers de paarden de nodige dagelijkse verzorging en beweging kunnen bieden. Wij verzoeken pensionhouders strengere maatregelen te nemen.   

Neem uw verantwoordelijkheid bij aangepaste openstelling bedrijf 

Door de strengere maatregelen is het aanbevolen om de hygiëne- en gedragsmaatregelen op uw bedrijf aan te scherpen. Helaas zijn niet alle handhavers van lokale autoriteiten op de hoogte van de uitzonderingspositie voor hippische accommodaties. Neem als bedrijf uw verantwoordelijkheid en zorg ervoor dat u serieuze maatregelen treft en uw klanten hier duidelijk over informeert. 

  • Zorg ervoor dat er geen groepsvorming kan plaatsvinden met meer dan 3 personen. Van verboden groepsvorming is sprake als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen en zij geen huishouden vormen. 

  • Wij adviseren een weekschema te maken waarin u vastlegt wie er tijdens welk tijdsbestek op uw bedrijf aanwezig is en waar deze personen tijdens het verzorgen van hun paard mogen komen. Denk hierbij aan een plan per stalgang en/of rijbaan. Onderaan dit bericht kunt u een voorbeeld plan downloaden. 

  • Bundel, indien mogelijk, uw pension- en huurcontracten of maak een lijst om aan te kunnen tonen welke personen toegang hebben tot uw bedrijf. Deze namen moeten overeenkomen met het opgestelde weekschema. 

  • Vraag elke dierenverzorger (eigenaar, bijrijder of huurder) om per paard een noodplan in te leveren. Zodat u als ondernemer in elke situatie weet wat er met elk paard moet gebeuren. Maak hier met elke dierenverzorger duidelijke afspraken over. Download een voorbeeld-noodplan onderaan dit bericht. 

  • Wijs uw klanten op de geldende gedrags- en hygiëneregels en zorg dat deze overal zichtbaar op uw bedrijf hangen. Spreek u klanten erop aan wanneer zij zich hier niet aan houden. Download onderaan dit bericht de gedrags- en hygiëneregels die u op uw bedrijf kunt ophangen. 

  • Zorg voor een bewijs van communicatie richting uw klanten over de genomen hygiëne- en gedragsmaatregelen.  

Voorbereiden op controle 

Bij een eventuele controle is het belangrijk dat u kunt aantonen dat de aangepaste openstelling van paardensportaccommodaties een uitzondering is. Op de website van NOC*NSF kunt u bij de veel gestelde vragen (vraag 9 bij FAQ voor sportclubs) deze toelichting vinden. Zorg ervoor dat u kunt aantonen dat u de juiste voorzorgsmaatregelen op uw bedrijf heeft getroffen met betrekking tot hygiëne en gedrag.  

Uitzonderingspositie paardenbedrijven koesteren 

De door FNRS, KNHS, SRP en NOC*NSF gerealiseerde uitzonderingspositie in verband met de gezondheid en het welzijn van de paarden blijft van kracht. Daardoor zijn dierenverzorgers, met aangepast beleid, nog steeds onder strenge voorwaarden toegestaan om voor hun paarden te zorgen. Alle andere sporters in Nederland mogen op geen enkele wijze hun sport bij hun club of vereniging uitoefenen tot minimaal 6 april 2020. Deze uitzonderingspositie voor de paardenhouderij willen wij graag behouden. Het is daarom extra belangrijk om deze mogelijkheid te koesteren en uiterst voorzichtig en begripvol met deze situatie om te gaan. Om deze uitzonderingspositie te behouden, dient iedereen in onze branche mee te werken aan een verantwoord beleid voor mens en dier.  

Heeft u hierbij ondersteuning nodig? De accountmanagers van de FNRS kunnen u daarbij verder helpen.  

Veranderend beleid 

De FNRS doet er alles aan om te spreken met de overheid, de veiligheidsregio’s, leveranciers, financieringspartners etc. om u als ondernemer zo goed mogelijk door deze crisis te leiden. Dit bericht is gebaseerd op basis van de informatie die we op dit moment ter beschikking hebben. Raadpleeg antwoorden op veelgestelde vragen over de maatregelen en mogelijkheden binnen de sport op de website van de rijksoverheid en NOC*NSF. De gebeurtenissen volgen elkaar snel op. FNRS blijft dit op de voet volgen en informeert u zodra er nieuws is of maatregelen aangepast worden. Voor aanvullende informatie of vragen kunt u terecht bij de FNRS: 

Tijdens kantoordagen van 08.30 tot 17.00 uur via: 

088-0224300 

ondernemersdesk@fnrs.nl 
  

Buiten kantoortijden + gedurende weekenddagen via: 

0630909918 

h.blaauw@fnrs.nl 

  

Onze accountmanagers zijn bereikbaar voor onze leden: 

Noord - Swaen Brink 

06 19 03 78 10 
 

Oost – West - Patrick Marsman 

06 53 47 73 41 
  

West - Anita de Ruiter 

06 23 08 39 71 

 
Zuid - Merel van Kooten 
06 12 43 74 36 

Lid worden?FNRS-bedrijven