Nieuws

Boerenprotesten door stikstofplannen

Het kabinet presenteerde onlangs plannen om in verschillende regios in Nederland de stikstofuitstoot in acht jaar terug te brengen met zon 70 procent, waardoor de veestapel met 30 procent moet inkrimpen en bedrijven mogelijk moeten verdwijnen. De boeren zijn begrijpelijkerwijs enorm geschrokken van deze ingrijpende plannen en organiseerden de afgelopen weken diverse acties om hun ongenoegen over de kabinetsplannen kenbaar te maken.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
1 juli 2022 | 1 minuut lezen

Effect op paardenhouderij

FNRS en LTO vakgroep paardenhouderij krijgen veel vragen over de effecten van deze plannen op de paardenhouderij. De plannen van het kabinet hebben effect op alle dierhouderijen in Nederland dus zeer waarschijnlijk ook, in meer of mindere mate, de paardenhouderij. Het is aan de provincies hoe invulling gegeven gaat worden aan de opgave en in welke mate de paardenhouderij aangesproken gaat worden.

Via politieke dialoog

FNRS en LTO vakgroep paardenhouderij leven mee met de boeren in Nederland en ziet de grote impact van de regeringsplannen op de agrarische sector. Actievoeren is een grondwettelijk recht en daar mag iedereen, binnen de geldende regels, gebruik van maken. Om dit recht niet te verspelen is het van belang dat we geen grenzen overschrijden. De FNRS en LTO vakgroep paardenhouderij roepen paardenhouders op die sympathie willen betuigen aan de boeren in Nederland om dit te doen binnen de grenzen van wet. Acties die niet door de beugel kunnen, schaden de sympathie die Nederlanders nu hebben voor deze zaak.

FNRS en LTO vakgroep paardenhouderij werken er ondertussen samen met andere partijen hard aan om via de politieke dialoog een voor de boeren zo goed mogelijk resultaat te behalen. Ook staan we individuele paardenhouders op lokaal niveau bij wanneer ze getroffen worden door de maatregelen. Om dit proces op gang te kunnen houden en ons positieve imago te behouden is het zaak dat we ons hoofd koel houden en op basis van de inhoud blijven opkomen voor onze sector.