Nieuws

Voorkom ongevallen: breng arbeidsrisico's in kaart

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het werken met machines en levende dieren zoals paarden vergroot het risico voor medewerkers en bezoekers van een hippisch bedrijf. Het risico op ernstige ongevallen neemt aanzienlijk af met goede maatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid. De risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) en plan van aanpak helpt ondernemers bij het in kaart brengen en verkleinen van hun arbeidsrisico’s. De RI&E is al 25 jaar verplicht voor iedere ondernemer met medewerkers in dienst. Voorkom bedrijfsblindheid en zorg voor een overzicht van de mogelijke bedrijfsrisico’s.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
7 juni 2022 | 2 minuten lezen

Vliegende start met RI&E

Van 20 t/m 24 juni is het weer de week van de RI&E. In deze week is er extra aandacht voor het belang van inzicht in gezondheids-en veiligheidsrisico’s. Voor veel hippische ondernemers is het invullen van de RI&E een verplicht invulnummer, maar het is juist een nuttig hulpmiddel om de arbeidsomstandigheden en mogelijke risico’s op het bedrijf in kaart te brengen.

Online workshop RI&E

FNRS organiseert samen met Kees Schanke, preventieadviseur bij Stigas op dinsdag 28 juni van 10.00 tot 11.00 uur een online workshop over het correct invullen van de RI&E. Heb je als hippisch ondernemer moeite met het invullen van de RI&E? We laten zien dat de RI&E geen papieren tijger is, maar een handig instrument om de arbeidsrisico’s in kaart te brengen. Tijdens de workshop laten we zien hoe snel bedrijfsblindheid optreedt en op welke manier de RI&E jouw ogen kan openen. We gaan aan de slag in met concrete hulpmiddelen, en brainstormen over het voorkomen van bedrijfsblindheid.

Voorafgaand aan deze online bijeenkomst is het verstandig om alvast de instructievideo over de RIE. te bekijken, dan is al snel meer duidelijk. Bekijk de video.

Arbeidsinspectie gaat strenger controleren op naleving RI&E

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat de komende tijd fors inzetten op het verbeteren van de naleving van de RI&E. Dit betekent dat er strengere en meer controles worden uitgeoefend bij bedrijven. Er zullen dan direct boetes volgen en er zal geen waarschuwing meer worden afgegeven wanneer een bedrijf niet in het bezit is van een RI&E.

RI&E wettelijk verplicht

Met de RI&E brengt u de arbeidsomstandigheden en veiligheid op uw bedrijf in kaart. Het doel van de RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. De RI&E is wettelijke verplicht voor alle bedrijven waar onder gezag werkzaamheden worden. verricht. Denk bij werken onder gezag niet alleen aan medewerkers in loondienst, maar ook aan stagiaires, vrijwilligers, meewerkende gezinsleden, zelfstandig instructeurs of een loonwerker.

Erkende branche RI&E paardenhouderij

Voor FNRS-leden is er de RI&E van Stigas die samen met de FNRS, LTO, FNV en CNV is ontwikkeld. FNRS-leden krijgen van Stigas een inlogcode voor de RI&E. Door gebruik te maken van dit digitale instrument voldoen hippische ondernemers aan de wettelijke verplichting om de RI&E uit te voeren. Voorwaarde is dan wel dat de inventarisatie volledig is uitgevoerd en het plan van aanpak is opgesteld.

Aanmelden online bijeenkomst 'Invullen RI&E'