Nieuws

Corona: noodmaatregelen ondernemers

Het coronavirus houdt de paardenbranche in zijn greep. De recente maatregelen hebben op veel bedrijven vergaande gevolgen. Het virus overvalt ondernemend Nederland en daarmee ook de paardenhouders. Bedrijven zijn niet voorbereid op een dergelijke crisis en kunnen onverwachts in de problemen komen. Welke maatregelen kunt u als ondernemer treffen om de (financiële) gevolgen waar mogelijk te verkleinen?

Profielfoto van Frederieke Verhaar
17 maart 2020 | 3 minuten lezen

Bron: FNRS-partner ABAB Accountants en Adviseurs

1. Uitstel betaling belasting

Dreigen er voor u als ondernemer liquiditeitsproblemen? Dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen, zowel voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, als de omzet- en loonbelasting. Voorwaarde is wel dat u kunt aantonen dat het coronavirus de oorzaak is van uw liquiditeitsproblemen. Omdat alle verzoeken handmatig gecontroleerd moeten worden, zal de Belastingdienst de komende weken geen verzuimboetes opleggen voor het niet-betalen van deze belastingen.
Verwacht u minder winst door de coronacrisis? Dan kunt u een verzoek indienen voor verlaging van uw voorlopige aanslag inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Lees meer over mogelijkheden uitstel betaling belasting

2. Werktijdverkorting bij 20% minder werk

Heeft u door het coronavirus minder werk voor uw personeel? In dat geval kunt u werktijdverkorting (WTV) aanvragen. Voorwaarde is dat u voor een periode van minimaal twee en maximaal 24 weken 20% minder werk verwacht.  Verleent het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid u een vergunning, dan geldt die in eerste instantie voor de duur van zes weken. Verlenging is mogelijk tot maximaal 24 weken. Let wel op: werktijdverkorting is niet van toepassing op uitzendkrachten en oproepkrachten met een nul-urencontract.

Lees meer over mogelijkheden werktijdverkorting

3. Bijstand zzp’ers met Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Als zzp’er kunt u helaas geen beroep doen op werktijdverkorting. U heeft tenslotte geen personeel in dienst. Wel kunt u bij inkomstenderving door het coronavirus gebruikmaken van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Voldoet u aan de voorwaarden van het Bbz? Dan kunt u zich tot uw gemeente wenden voor een aanvraag. De voorwaarden luiden als volgt:

  • Uw onderneming moet na bijstandsverlening levensvatbaar zijn.
  • U moet minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in uw bedrijf, oftewel gemiddeld 23,5 uur per week.
  • Ondersteuning vanuit bank of borgstellingsfonds is niet mogelijk voor uw onderneming.

Lees meer over mogelijkheden bijstandverlening zelfstandigen

4. Makkelijker lenen met verruimde borgstelling mkb

Het ministerie van Economische Zaken (EZK) gaat de regeling verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) versneld openstellen. De regeling houdt in dat EZK borg staat voor kredieten aan ondernemers, zodat zij eenvoudiger geld kunnen lenen. Momenteel betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat uw financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Na verruiming van de maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet verhoogd van 50% naar 75%. Verder zal de regeling ook van toepassing zijn op overbruggings- en rekeningcourant kredieten. Dit met een looptijd van maximaal twee jaar.

Lees meer over mogelijkheden verruimde borgstelling mkb

Zieke medewerkers gewoon ziek melden

Tot slot, wanneer uw medewerker in quarantaine zit omdat hij/zij dan wel/niet besmet is met het coronavirus, dient u deze gewoon ziek te melden. Hiervoor dient u gewoon de reguliere regels omtrent het ziekmelden van personeel op te volgen. Er zijn verder vanuit de overheid geen speciale uitkeringen vanwege het coronavirus. Heeft u personeel in dienst waar u nu geen werk meer voor heeft? Dan kunt u dus een beroep doen op de Werktijdverkorting. Is uw personeel ziek thuis? Dan dient u deze ziek te melden op de reguliere manier. In sommige gevallen kunt u voor het zieke personeel een Ziekewet-uitkering aanvragen, meer informatie hierover vindt u hier.

Naar aanleiding van het laatste nieuws omtrent het Coronavirus kunnen wij ons voorstellen dat u nog meer vragen heeft. Het UWV heeft een webpagina met de meest gestelde vragen opgesteld. 
De KVK heeft voor ondernemers het zogeheten ‘coronaloket’ geopend. Hier kunt u zowel digitaal als telefonisch terecht voor vragen omtrent het coronavirus.  

Heeft u als ondernemer nog meer vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor uw onderneming? Dan staat de FNRS op elk moment van de dag voor u klaar.

Tijdens kantoordagen van 08.30  tot 17.00 uur via:

088-0224300

ondernemersdesk@fnrs.nl

Buiten kantoortijden + gedurende weekenddagen via:

0630909918

h.blaauw@fnrs.nl


Onze accountmanagers zijn bereikbaar voor onze leden:

Noord - Swaen Brink
06 19 03 78 10

Oost - Patrick Marsman
06 53 47 73 41

West - Anita de Ruiter
06 23 08 39 71

Zuid - Merel van Kooten
06 12 43 74 36