Nieuws

Biodiversiteit vergroten op een hippisch bedrijf

Natuur en paardrijden zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ruiters genieten vanaf een paardenrug van prachtige natuur en we houden onze paarden het liefst in een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Hoe kunnen hippische ondernemers ervoor zorgen dat natuur onderdeel wordt van hun accommodatie en het bedrijf zo goed mogelijk past in het landschap?

29 april 2022 | 2 minuten lezen

Het klimaat wordt steeds extremer en de natuur staat onder druk. Het is daarom belangrijk om ook hippische bedrijven te verduurzamen en nog verder te vergroenen. Met meer planten- en diersoorten is de omgeving beter bestand tegen het veranderende klimaat.

Door landelijke inpassing* en natuurinclusiviteit* kan er voor gezorgd worden dat een paardenbedrijf beter opgaat in de groene en landelijke omgeving én daarbij bijdraagt aan de biodiversiteit* in de omgeving. Win-win voor het bedrijf én de natuur. Maar hoe pak je dit aan op jouw hippische bedrijf? Welke mogelijkheden zijn er om, op een laagdrempelige manier, bij te dragen aan een gezonde leefomgeving en klimaat?

Termen uitgelegd:

Landelijk inpassing

Om je bedrijf landelijk in te passen is het belangrijk om te weten in wat voor landschap je bedrijf staat. Bij elk landschapstype zijn er andere mogelijkheden.

Natuurinclusief

Natuurinclusief ontwerpen gaat over duurzaam ontwerpen en bouwen van een hippische accommodatie en de omgeving, zodat het waarde toevoegt aan de biodiversiteit, een gezonde leefomgeving en het klimaat.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is de term voor de verscheidenheid aan leven op aarde. Het gaat om planten- en diersoorten en ook om ecosystemen. Overal leven soorten met elkaar samen en die hebben elkaar nodig voor een natuurlijk evenwicht. Samen vormen ze een ecosysteem. Die ecosystemen zijn de basis voor ons voedsel, lucht, water en allerlei andere doeleinden. De biodiversiteit gaat in Nederland op veel plaatsen hard achteruit. Op een hippisch bedrijf kunnen allerlei maatregelen genomen worden om biodiversiteit een steuntje in de rug te geven. Een biodivers hippisch bedrijf heeft ook voordelen voor de gebruikers. Als een ecosysteem beter in balans is, zullen plaagdieren geen kans krijgen. De natuur lost dit probleem dan zelf op.

 

Hippische bedrijven grenzen veelal aan natuurgebieden en grenzen ook vaak aan de rand van dorpen en wijken. Wanneer er rondom een hippisch bedrijf rekening wordt gehouden met de groenvoorziening, versterkt en vergroot dat het natuurgebied. Wil je als paardenhouder bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit, je bedrijf natuurinclusief ontwikkelen of zorgen voor een betere landschappelijke inpassing? Laat je inspireren door de mogelijkheden om je hippische bedrijf te vergroenen. Via onderstaande link kan je inspiratie opdoen om de biodiversiteit op jouw hippische bedrijf te vergroten (exclusief voor FNRS-leden). 

Voorbeelden biodiversiteit vergroten hippisch bedrijf

Plan van aanpak en financiering vergroening

Biodiversiteit op hippische bedrijven is vaak nog geen topprioriteit. De kerntaak is en blijft uiteraard de verzorging en trainen van paarden. Gemeenten integreren steeds vaker biodiversiteit in hun beleidskaders en halen meer expertise op dit vlak in huis. Ook van (hippische) bedrijven wordt verwacht dat ze zich actiever gaan inzetten om hun bedrijven biodiverser te maken. Het is voor hippische bedrijven daarom aan te bevelen om extra ondersteuning of begeleiding te zoeken om de biodiversiteit op het bedrijf te verbeteren. Steeds meer gemeenten hebben biodiversiteit in hun beleid opgenomen. Bovendien heeft de gemeente baat bij een goede afstemming in verband met het landschappelijke inpassingsplan en de verbindingen met aangrenzende natuurgebieden rondom hippische bedrijven. Ga dus altijd het gesprek met de gemeente aan.

Biodiverse aanpassingen op en rondom een bedrijf kosten natuurlijk ook geld. Zorg dat je de financiële mogelijkheden inzichtelijk maakt. Denk hierbij aan de eigen financiële middelen, gemeentelijke en provinciale subsidies voor biodiversiteit, lokale en landelijke vergroeningsfondsen of lokale sponsors die duurzaamheid en vergroening een warm hart toe dragen.

Fiscaal voordeel

Bij investeren in vergroening kan er geprofiteerd worden van fiscaal voordeel door de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Het moet dan wel gaan om investeringen die gedaan worden met een bovenwettelijke reden en dus geen verplichting zijn vanuit de overheid. De investering in  vergroening moet gericht zijn op het uitbreiden van het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor bijvoorbeeld bijen en andere insecten in het landelijk gebied. De investering moet minimaal 2.500 euro zijn. 

Lid worden?FNRS-bedrijvenWebshop