Nieuws

Paarden beschermen tegen de wolf

De opmars van de wolf in Nederland is waarschijnlijk niemand ontgaan. In omliggende landen heeft het roofdier al veel slachtoffers gemaakt bij klein- en jongvee. Nederlandse paardenhouders maken zich zorgen over de bescherming van hun dieren. Veel paardenhouders vinden dat de wolf niet thuishoort in ons land. De wolf is echter een beschermde diersoort. Dat betekent dat het doden, vangen en opzettelijk verstoren van wolven verboden is. Het baart paardenhouders grote zorgen dat er op dit moment nog geen beleid is om paarden tegen de wolf te beschermen.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
17 maart 2022 | 2 minuten lezen

De FNRS begrijpt de groeiende ongerustheid van paardenhouders en maakt zich ook zorgen om de wolf. Zoogdierexperts proberen de gemoederen te sussen en geven aan dat de wolf het nooit gemunt heeft op volwassen dieren. Er zijn in Nederland nog geen meldingen geweest van paarden die zijn aangevallen, verwond of gedood door wolven. Maar nu het veulenseizoen weer van start is gegaan en de wolf anno 2022 in steeds grotere getalen in Nederland aanwezig is groeit de bezorgdheid. Daar waar in andere sectoren beleidsplannen en subsidiepakketten klaarliggen, is dat voor de paardenhouderij nog niet het geval. In de onze buurlanden zijn er wel duidelijke afspraken en subsidiemogelijkheden voor de bescherming van pony’s, jonge dieren en merries met veulens. In Nederland is het nog niet mogelijk voor paardenhouders om de schade ontstaan door een wolf te verhalen, laat staan ondersteuning te ontvangen bij het nemen van preventieve maatregelen.

Preventieve maatregelen om schade te voorkomen

Bij gebrek aan maatregelen kiezen paardenhouders in gebieden waar de wolf gesignaleerd is er al voor om preventief maatregelen te nemen om hun paarden te beschermen. De kans op een aanval wordt beperkt door de inzet van de juiste preventieve maatregelen. Het gebruik van adequate afrasteringen met stroom is de belangrijkste. Om een wolf te weren moet de afrastering tot de grond reiken, voldoende hoog zijn en niet te grote tussenruimtes hebben. Daarnaast kunnen visuele middelen zoals vlaggen en linten gebruikt worden, maar ook geurmiddelen, lichtsensoren etc. Veel paardenhouders plaatsen camera’s om hun kuddes te monitoren en voor eventuele bewijslast te zorgen bij een aanval.

De kosten voor deze preventieve maatregelen zijn geheel voor de paardenhouder, omdat er voor onze sector nog geen subsidiemogelijkheden zijn.

Het wordt aanbevolen klein- en jongvee ’s nachts naar binnen te halen, omdat de wolf dan het actiefst is. Het op stal zetten van paarden heeft daarnaast weer negatieve gevolgen voor het paardenwelzijn. Een onwenselijke situatie.

Opstaan tegen de wolf

FNRS vindt het belangrijk dat er voor paardenhouders ook subsidiemogelijkheden komen voor het nemen van preventieve maatregelen om de wolf te weren en dat er een redelijke vergoeding is wanneer er schade ontstaat. Het is voor de hippische sector belangrijk gezamenlijk op te staan om aandacht te vragen voor dit probleem. Vanuit de Sectorraad Paarden (SRP) wordt er actief met het ministerie van LNV gesproken over deze problematiek. Samen maken we ons sterk om minstens tot een vergoeding te komen voor geleden schade, maar idealiter voor het voorkomen daarvan. Dit moet op voorhand klaarstaan, zodat er niet achteraf problemen ontstaan.

Meer informatie of schade door wolf melden?

Wil je meer informatie over preventieve maatregelen of een vermoedelijke aanval van een wolf melden? Neem dan contact op met het wolvenmeldpunt van Wolven in Nederland of bij BIJ12, zij adviseren provincies bij maatregelen tegen de wolf.