Nieuws

22 februari: Webinar Verzekeringen

De afgelopen jaren stegen de aansprakelijkheidspremies voor hippische bedrijven flink. Vooral voor manegebedrijven was deze groei, soms met duizenden euro’s, het grootst. Ook voor dit jaar zijn de premies wederom exorbitant gestegen. Het eigen risico van € 1.250 per schadegeval is daarentegen wel komen te vervallen. Desalniettemin een flinke klap voor veel manegehouders.

17 februari 2022 | 1 minuut lezen

FNRS is overtuigt dat de veiligheidsmaatregelen die op FNRS-bedrijven genomen wordt, zorgt voor substantieel minder schadeverloop. Toch zijn de schades flink gestegen. Het wordt steeds lastiger om een verzekeraar te vinden met een lage aansprakelijkheidspremie, de gewenste dekking en gunstige polisvoorwaarden. FNRS werkt al jaren met verschillende partijen aan een oplossing voor dit verzekeringsprobleem om een verdere stijging van de premies te voorkomen.

Tijdens de regiobijeenkomsten is het onderwerp verzekeringen veelvuldig behandeld. Echter zijn er nog steeds veel vragen. FNRS organiseert daarom op 22 februari om 11.00 uur een online bijeenkomst om u bij te praten en vragen te beantwoorden. De bijeenkomst is interactief maar in ieder geval zullen de volgende punten worden behandeld:

  • Wat is het probleem rondom de aansprakelijkheidsverzekering en hoe is deze ontstaan?
  • Welke oplossingsrichtingen zijn er?
  • Hoe zit het met de verzekering van de ruiter?
  • Wat heeft FNRS ondernomen en wat is de status van de acties?

Heb jij vragen die je behandeld wilt zien tijdens de bijeenkomst? Laat deze dan achter in een reactie onderaan deze pagina, dan proberen wij deze vragen te beantwoorden tijdens het webinar.

Meld je aan!

Lid worden?FNRS-bedrijvenWebshop