Nieuws

Praat mee over het Sportakkoord!

Profielfoto van Demi Uijtewaal
Demi Uijtewaal
27 september 2019 | 3 minuten lezen

Platform Ondernemende Sportaanbieders

Sport en bewegen wordt op alle niveaus (EU, Den Haag en lokaal) nog steeds vooral benaderd vanuit de traditionele sportkolom: clublid – vereniging – sportbond. Inmiddels sporten echter al ruim 5 miljoen Nederlanders bij ondernemende aanbieders. Om die reden is het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) opgericht. Zodat ook u, als ondernemer, invloed heeft op de uitvoering van lokale Sportakkoorden.

Het POS is een initiatief van de Federatie Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS), de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG), de Vereniging van Buitensport Ondernemingen (VeBON), Sportfondsen Nederland,  de branchevereniging  voor ondernemers in de watersport (HISWA) en  de branchevereniging voor ondernemers in de fitnessbranche (NL Actief).

Missie: Meer Nederlanders in staat te stellen te sporten.
Visie: Sporten verhoogt welzijn en gezondheid, maakt mensen gelukkig door sociale verbinding. Een groot deel van het sportaanbod wordt inmiddels verzorgd door deze niet traditionele ondernemende aanbieders. Bij de vormgeving van de sporttoekomst van Nederland zijn zij dan ook een onmisbare schakel!

Het POS richt zich op het behartigen van de belangen van ondernemende sportaanbieders en zorgt ervoor dat deze ondernemers aan tafel mogen met beleidsmakers en politici. Daarnaast heeft de samenwerking de grote meerwaarde dat de verschillende brancheorganisaties kennis en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Daardoor hoeft het wiel m.b.t. personeelsbeleid, regelgeving, cao´s etc., niet bij elke organisatie opnieuw uitgevonden te worden.

Sportakkoord

De minister van Sport (VWS), de gemeenten en de sportbonden (NOC*NSF) hebben samen met de provincies en een groot aantal maatschappelijke organisatie en bedrijven een Nationaal Sportakkoord gesloten. Dit akkoord moet er o.a. voor zorgen dat meer mensen gaan sporten, sportaccommodaties drukker bezocht worden en sport toekomstbestendig is.

Gemeenten stellen op hun beurt lokale sportakkoorden op, die gebaseerd zijn op de thema’s uit het Nationale Sportakkoord. Maatschappelijke organisaties, sportclubs en ondernemers mogen meedenken over de invulling van deze lokale akkoorden. Ook u, als ondernemende sportaanbieder, kunt in uw gemeente aan tafel om mee te denken over (één van) de zes thema’s van het akkoord:

 1. Inclusief Sport en Bewegen
  De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. 

 2. Duurzame Infrastructuur
  De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. 

 3. Vitale Aanbieders
  De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken.

 4. Positieve Sportcultuur
  De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. 

 5. Vaardig in Bewegen
  De ambitie is dat kinderen meer gaan sporten en bewegen en dat hun motorische vaardigheden verbeteren.

 6. Topsport die Inspireert
  Nederlandse topsportprestaties en topevenementen in Nederland vormen een cruciale inspiratie voor de verenigende waarde van sport.

Praat mee in uw gemeente

Elke gemeente met een lokaal akkoord wijst een onafhankelijke sportformateur aan. Deze formateur vormt een lokale alliantie bestaande uit sportaanbieders, gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Samen bepalen deze partijen de ambities in de gemeente met betrekking tot het lokale Sportakkoord. Ook krijgt elke gemeente met een Sportakkoord een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportaanbieders bij in het maken én uitvoeren van het akkoord. Hij/zij is er dus ook voor u en helpt u om de juiste keuzes te maken voor uw bedrijf.  

Wilt u meer invloed op de toekomst van uw onderneming en van sport in uw gemeente? Denkt u daarnaast van meerwaarde te zijn met betrekking tot minimaal één van bovengenoemde thema’s? Meld u dan aan bij de Adviseur Lokale Sport in uw gemeente.

Veranderingen zullen niet van de één op de andere dag plaatsvinden. Uw deelname zal op langere termijn wel degelijk een verschil maken voor ondernemende sportaanbieders in uw regio én voor uw eigen onderneming. Tijdens de uitvoering van het lokale Sportakkoord wordt op verschillende manieren geïnvesteerd in sport binnen uw gemeente; o.a. door het beschikbaar stellen van services en diensten om clubs en ondernemingen sterker te maken.

Op deze kaart kunt u bekijken of uw gemeente al actief bezig is met een lokaal Sportakkoord en wat de status hiervan is.

Kijk op www.sport.nl/sportakkoord voor meer informatie of neem direct contact op met de Sportakkoord supportdesk via clubsupport@nocnsf.nl.

Filmpje over Sportakkoord

Bovenstaande informatie is overzichtelijk verwerkt in een animatiefilmpje. Bekijk het filmpje hier.