Nieuws

Nieuwe arbeidsovereenkomsten en personeelsreglement

Een arbeidsovereenkomst komt tot stand zodra een werkgever en –nemer het eens zijn over de uit te voeren werkzaamheden en de voorwaarden. FNRS-bedrijven werken altijd met schriftelijke arbeidsovereenkomsten om de belangrijkste zaken vast te leggen zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn.

Een arbeidsovereenkomst dient als houvast om op terug te vallen indien nodig. Dit gaat bijvoorbeeld over het aantal vakantiedagen, maar ook complexer over geheimhouding van bepaalde documenten of informatie. Ongeacht de complexiteit van de werkzaamheden is het heel belangrijk om een arbeidsovereenkomst op te stellen.

Profielfoto van Robert van Almkerk
23 december 2021 | 1 minuut lezen

Een verkeerde arbeidsovereenkomst kan vervelende situaties veroorzaken. Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst gelden niet alleen de afspraken tussen werkgever en- nemer, maar zijn er ook wettelijke rechten en plichten voor beide partijen. Op internet zijn veel voorbeelden van arbeidsovereenkomsten te vinden. Deze zijn echter niet specifiek toegespitst op bedrijven in de hippische sector. Voorkom problemen door als werkgever de arbeidsovereenkomsten schriftelijk goed vast te leggen.

De arbeidsovereenkomsten van de FNRS worden periodiek gecontroleerd en geactualiseerd door een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht. De vernieuwde overeenkomsten bedekken de hoogst noodzakelijke punten en zijn aangepast op een aantal punten.

Nevenwerkzaamhedenbeding

In de standaard arbeidsovereenkomsten is de formulering van het nevenwerkzaamhedenbeding gewijzigd, omdat er wetgeving aan komt op basis waarvan het verbieden van nevenwerkzaamheden slechts mag als daar een objectieve reden voor bestaat. Wees er alert op dat het gemotiveerd dient te worden als de toestemming wordt geweigerd.

Bijzonder verlof

In het Personeelsreglement zijn wat zaken gewijzigd op het gebied van bijzonder verlof. Zo zal ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022 negen weken deels betaald zijn (50% van het dagloon) als het in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen. Daarnaast hebben wij optionele bepalingen over rouwverlof en het recht op onbereikbaarheid opgenomen, aangezien dit onderwerpen zijn die momenteel de aandacht van de regering hebben en we verwachten dat dit op afzienbare termijn wettelijke rechten worden.

Ongewenst gedrag

Tot slot is in het reglement een klachtenregeling en een regeling ongewenst gedrag opgenomen.

Nieuwe modellen beschikbaar

FNRS had altijd al modelovereenkomsten voor bepaalde tijd en een versie voor onbepaalde tijd. Hier is ook een versie voor oproepkrachten aan toegevoegd. In de laatste versie kunt u kiezen voor een nul-uren overeenkomst of voor een min/max contract. De variatie is in het voorbeelddocument opgenomen.

Download de nieuwe FNRS-overeenkomsten

Download het nieuwe FNRS-personeelsreglement

Update de arbeidsovereenkomsten

Het is verstandig om de arbeidsovereenkomsten te updaten naar een nieuwe geactualiseerde versie zodat deze voldoet aan de laatste wet- en regelgeving. Heeft u vragen over de nieuwe arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement? Neem dan contact op met de ondernemersdesk.