Nieuws

Corona-update: motie 'sport essentieel' aangenomen

Mede dankzij onze gezamenlijke inzet heeft de Tweede Kamer deze week een motie aangenomen waarin beschreven staat dat sporten als essentieel moet worden gezien. Een grote eerste stap in de goede richting. We zijn op dit moment druk bezig om te inventariseren wat de volgende stappen zijn in dit proces.

FNRS is al vanaf het begin van de coronacrisis, samen met de KNHS, het POS, NOC*NSF en vele andere partijen bezig om de sportsector, en dus ook paardrijden, essentieel te maken.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
23 december 2021 | 1 minuut lezen

De motie is met grote meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer en roept het kabinet op ‘om te onderzoeken onder welke randvoorwaarden sport en bewegen zo spoedig mogelijk kunnen worden toegevoegd aan de lijst van essentiële sectoren’. Met het indienen van de motie onderschrijven Kamerleden dat bewegen bijdraagt aan meerdere waarden, waaronder de fysieke waarde, en dat toekomstig beleid juist gericht zou moeten zijn op gezondheid en het voorkomen van ziek zijn.  
 
We zien dat essentiële sectoren als de zorg en onderwijs een andere positie innemen in de maatregelen gedurende deze corona-crisis en niet of pas heel laat gesloten worden.
 
Dit is een belangrijke stap die we als sector willen benutten. Maar tegelijkertijd spreekt de motie over het ‘onderzoeken van’. Dat betekent dat er nog afspraken met het ministerie van VWS volgen om met hen verder te praten over de vervolgstappen die men gaat nemen en hoe dat proces eruit gaat zien. Daarnaast bespreken we welke rol het POS, NOC*NSF, KNHS en FNRS kunnen vervullen, oftewel hoe we gezamenlijk de beleidsmakers kunnen ondersteunen richting het advies om de sportsector tot essentiële sector te verklaren.

Lees in onderstaand bestand de brief ondersteunend aan de motie.