Nieuws

Europese paardensector samen krachtiger

In aanwezigheid van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, vond deze week in Brussel een belangrijke conferentie plaats over de toekomst van de paardensector, georganiseerd door de MEP Horse Group en European Horse Network, waar de FNRS deel van uit maakt.

18 november 2021 | 2 minuten lezen

“We delen dezelfde passie voor paarden”, waren de inleidende woorden van de voorzitter. “Horsemanship is een cultuur en is onderdeel van onze toekomst.” Ze benoemde in haar speech drie belangrijke kansen voor de hippische sector: het agrarische beleid en toerisme, NextGenerationEU en ‘the Green Deal’.

Europese hippische sector verdient aandacht

Europees Parlementslid en voorzitster van de MEP Horse Group Hilde Vautmans vertelt: “We kunnen terugkijken op een geslaagde conferentie. Ik was dan ook bijzonder vereerd dat Commissievoorzitster Ursula von der Leyen, zelf amazone en onze eregaste, de tijd heeft vrijgemaakt om op de conferentie aanwezig te zijn. Samen met de aanwezige parlementsleden en de talrijk aanwezige vertegenwoordigers uit de sector discussieerden we over het belang en de uitdagingen van de paardensector. Met meer dan 7 miljoen paarden, een geschatte economische impact van €100 miljard per jaar en meer dan 800. 000 werknemers, kunnen we alleen maar concluderen dat de Europese paardenindustrie een belangrijke sector is en alle aandacht en inzet van de Europese beleidsmakers verdient. Daar waren alle experts en aanwezigen het vandaag over eens.”

Vijf prioriteiten

“Daarom willen we als MEP Horse Group en European Horse Network de sector een stem geven in Europa en stelden we een memorandum op met vijf prioriteiten waar we de komende maanden stevig aan willen werken, om zo de paardenwereld maximaal te ondersteunen. Met stip op één staat een verlaagd en uniform Europees btw-stelsel en vervolgens de erkenning van paarden als landbouwdieren. Daarnaast willen we ook oplossingen vinden voor het wolvenprobleem, het vlotte transport van paarden verzekeren en hameren we op wetenschappelijke besluitvorming om de gezondheid en het welzijn van paarden te waarborgen en te bevorderen”, besluit Vautmans.

De MEP Horse Group is opgericht in 2011 met het doel om de paardensector beter in beeld te brengen op de Europese politieke agenda. Hilde Vautmans heeft de kracht van een verenigde Europese hippische sector al aangetoond in het antibiotica debat in oktober 2021. Voorlopig blijft antibiotica toepasbaar voor paarden en Europa.

Stefan Conter, fokker en trainer, benadrukte tijdens de conferentie het belang van de hippische sport in Europa. Hij wil dat er eenvoudige regels en een verlaging van de belasting komt voor hippische activiteiten zodat deze ook in de toekomst mogelijk blijven.
Experts uit de hippische sector, Roly Owens van World Horse Welfare, Julius Peters van de Federation of Veterinarians in Europe (FVE) en Paull Khan van de Horseracing authorities lieten zien hoe de hippische sector beïnvloed is door zowel Covid als de brexit. De drie voornaamste Europese wetten die invloed hebben op de hippische sector (transport, welzijn en slacht) bieden veel nieuwe kansen om met de laatste wetenschappelijke kennis aangepast te worden.

2022 een belangrijk jaar voor hippische sector

Voorzitter van European Horse Network Mark Wentein sloot de bijeenkomst: “2022 zal een heel belangrijk jaar worden voor de Europese paardenindustrie. De Covid-pandemie is helemaal nog niet voorbij en ook van de brexit zullen we de gevolgen nog een hele tijd moeten dragen. Dit zorgt voor druk op de sector. Daarnaast zorgen ook de nieuwe Europese Animal Health Law en de hervorming van de transportregelgeving voor grote vraagstukken waar we ons samen met de sector over moeten buigen. European Horse Network zal samen met de MEP Horse Group de handen in ineen slaan en kijken hoe we deze economische en politieke uitdagingen kunnen aanpakken.”

Lid worden?FNRS-bedrijven