Nieuws

Brandveiligheid hippische bedrijven, heeft u het goed voor elkaar?

Een stalbrand is de grootste nachtmerrie van elke paardenhouder. De impact van een brand is vaak zeer ingrijpend, zowel emotioneel als economisch. Een brandveilige stal is van groot belang. Hoe zorgt u ervoor dat u uw paarden brandveilig huisvest?

Profielfoto van Demi Uijtewaal
Demi Uijtewaal
11 november 2021 | 4 minuten lezen

De meeste branden worden veroorzaakt door kortsluiting of een ander probleem in de elektra. Nieuwe stallen moeten daarom aan strengere eisen voldoen. Voor alle veehouderijen komt er een plicht om installaties jaarlijks visueel te laten controleren. Grote veehouderijen moeten om de drie jaar een uitgebreide elektrakeuring laten uitvoeren. Kleinere bedrijven moeten dat om straks om de vijf jaar blijven doen.

Top 5 oorzaken stalbrand

  1. Achterstallig onderhoud elektra
  2. Werkzaamheden / landbouwmachines
  3. Hooibroei
  4. Blikseminslag of storm
  5. Roken op stal

De kans op brand in oudere gebouwen is groter omdat toentertijd de brandveiligheidseisen minder streng waren dan bij de huidige gebouwen. Ondanks alle controles en regels zijn er ook nog maatregelen die u zelf kunt treffen om de kans op brand zo klein mogelijk te maken.

Richt uw bedrijf brandveilig in

Bekijk of de inrichting van uw bedrijf brandveilig genoeg is. Slaat u bijvoorbeeld brandbaar strooisel en voer op in dezelfde ruimte waar de paarden worden gehouden? Het is veiliger om deze buiten of in een andere ruimte op te slaan. Zorg ervoor dat knaagdieren en vogels geen gaten kunnen knagen in de verpakking, op deze manier kunt u de kans op broei verkleinen.  

Heeft u in hetzelfde gebouw als de paarden, ook uw elektromotoren staan? Zorg dat deze beveiligd zijn tegen oververhitting. Brand in stallen wordt vaak veroorzaakt door elektromotoren. Controleer en onderhoud ook regelmatig uw machines, dit verkleint ook de kans op brand.

De oorzaak van een brand kan ook veroorzaakt worden door iets wat zich niet binnen uw bedrijf bevindt. Denk hierbij aan blikseminslag of storm. Voorzie daarom uw hoogste gebouw van een uitwendige bliksembeveiligingsinstallatie en voorzie uw stallen van een sprinkler- of watermistsysteem gekoppeld aan een brandmeldinstallatie.

Heeft u deuren op uw bedrijf die elektrisch open- en dichtgaan? Zorg er dan voor dat u deze deuren ook altijd handmatig kan openen of sluit deze deuren niet af. Wanneer er brand is op uw bedrijf ontstaat er vaak kortsluiting, waardoor de elektra niet meer werkt. Als de elektrische deuren richting uw paarden niet meer werken, kan het dus gebeuren dat uw paarden als ratten in de val zitten. Controleer dus altijd of uw bedrijf ook optimaal te bereiken is zonder dat de elektra werkzaam is.

Houd gangen vrij van spullen, zodat u altijd een veilige vluchtweg heeft. Op veel bedrijven liggen er spullen in de gang zoals dekens of andere zaken die uw vluchtweg belemmeren.

Het is bij voorkomen van brand van groot belang dat uw bedrijf zo schoon en opgeruimd mogelijk is. Naast achterstallig onderhoud van elektra, kan achterstallig onderhoud van de gebouwen ook voor brand zorgen. Denk hierbij aan te veel stof of stro op plekken waar dit niet hoort. Wanneer u uw gebouwen regelmatig grondig schoonmaakt zal dit de kans op brand verkleinen.

Gaat u uw stal verbouwen? Dan is het interessant om deze volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) te bouwen. Hiervoor is belastingaftrek mogelijk. De MDV voor paardenhouderijen is op dit moment in ontwikkeling. Wanneer hier meer informatie over beschikbaar is zullen we dit communiceren.  

Verbied roken op uw terrein. Helaas wordt er nog steeds veel gerookt op paardenbedrijven of wordt dit slechts op enkele plekken op het bedrijf verboden. Roken en as-deeltjes van sigaretten veroorzaken nog steeds een groot deel van de stal branden. Verbied daarom roken op uw gehele bedrijf om de kans op brand te verkleinen.

Organiseer een brandoefening op uw bedrijf

U hoopt natuurlijk dat het nooit nodig zal zijn, maar helaas is het niet mogelijk om een brand 100% te voorkomen. Daarom is het verstandig om met enige regelmaat een brandoefening te organiseren voor uzelf en uw medewerkers. Organiseer zo’n brandoefening met de lokale brandweer zodat iedereen in een noodsituatie weet hoe ze moeten handelen. Als ondernemer krijgt u dan ook inzicht in de verbeterpunten van uw bedrijf. Het is ook voor de brandweer prettig om te weten hoe uw bedrijf in elkaar zit, hoe uw stallen opengaan en hoe zij het beste met de dieren kunnen omgaan.

Voor uzelf en uw medewerkers is het belangrijk voldoende kennis in huis te hebben om veilig paarden te evacueren tijdens brand. Een paard wil bij brand vaak zijn veilige haven (de stal) niet verlaten. Sluit je bij evacuatie bijvoorbeeld de deur niet goed, dan bestaat de kans zelfs dat een paard terug rent naar zijn veilig plek.

Volg cursus brandveiligheidsmanagement

Het is raadzaam om als ondernemer een cursus brandveiligheidsmanagement te volgen. In 2024 is het verplicht om op elke grote veehouderij iemand te hebben werken die zo’n cursus gevolgd heeft.

Laat klanten hun inboedelverzekering controleren

Een inboedelverzekering dekt in sommige gevallen ook schades aan spullen die buitenshuis liggen. Dit geldt niet voor elke inboedelverzekering. Wijs uw klanten erop dat ze dit controleren voordat zij hun dure zadel en andere spullen bij u opbergen. In het geval van brand wordt er anders voor deze spullen vaak niets vergoed. Zo voorkomt u dat uw klanten voor een onaangename verrassing staan.

Calamiteitenplan

Zorg voor een calamiteitenplan met een ontruimingsplan. Een goed ontruimingsplan zorgt ervoor dat mensen en paarden efficiënt in veiligheid gebracht kunnen worden. FNRS-bedrijven moeten voor hun risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) al een ontruimingsplan maken. Het ontruimingsplan moet niet alleen op papier staan, maar ook met enige regelmaat geoefend worden.

Maak een appgroep met een mensen die u wilt oproepen bij een calamiteit of brand. Kies hiervoor mensen uit waarvan u weet dat zij goed om kunnen gaan met stress.

FNRS-bedrijven voldoen aan wettelijke brandveiligheidseisen

Ieder bedrijf aangesloten bij de FNRS voldoet aan de wettelijke brandveiligheidseisen. Zo moet een bedrijf aan de algemene plaatselijke verordening voldoen en moet het aantonen dat de elektrische installaties in orde zijn. Dit wordt elke 2,5 jaar gecontroleerd met de kwaliteitskeuring. Daarnaast is ieder FNRS-bedrijf in het bezit van een Veiligheidscertificaat. Voor dit certificaat wordt elk bedrijf geacht een calamiteitenkaart en vluchtplan te hebben voor ieder apart deel van het bedrijf, zoals de kantine en de stallen. Op ieder FNRS-bedrijf zijn verplicht een aantal bhv’ers aanwezig. Zij volgen een opleiding en jaarlijkse bijscholing. Bij de bhv-opleidingen georganiseerd door de partner van de FNRS wordt extra aandacht besteed aan het evacueren van paarden tijdens brand.