Nieuwsbericht

Paardensportaccommodaties CO2-arm in 2050

De sportsector heeft een belangrijke stap gezet in haar bijdrage aan het klimaatakkoord. De Routekaart Verduurzaming Sport werd getekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, de provincies en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). De POS is een nieuwe sportkolom in het rapport van de Nederlandse Sportraad. De FNRS is een van de initiatiefnemers en vertegenwoordigt hierin de professionele ruitersportcentra.

5 februari 2020 | 3 minuten lezen

Om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan, moeten ook paardensportaccommodaties verduurzamen. De Routekaart Verduurzaming Sport omschrijft hoe de sportsector de ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk gaat brengen. Dat levert behalve veel energie, ook geld en een gezonde sportomgeving op.

Ambitie: alle sportaccommodaties CO2-arm

 • In 2050 moeten alle sportaccommodaties CO2-arm zijn. Naast het einddoel in 2050 is er een tussentijdse doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030. Gemeenten nemen de regie. Sportclubs en ondernemers krijgen hulp van specialisten bij het hele verduurzamingstraject bij zowel gemeentelijke als private accommodaties.
 • Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt uitgebannen. Integrated Pest management komt hiervoor in de plaats. Een nieuwe vorm van gewasbescherming waarbij minimaal gebruik wordt gemaakt van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen ziekten en plagen.
 • Er worden uitsluitend materialen gebruikt die kunnen worden hergebruikt. Zo helpen we het afvalprobleem op te lossen en verkleinen we de CO2-voetafdruk van de sportsector.
 • De sportomgeving moet klimaatadaptief worden. Dit is het aanpassen van leefomgeving aan klimaatverandering. Paardensportaccomodaties lenen zich uitstekend voor een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Denk hierbij aan wateropvang onder bijvoorbeeld rijbanen. Hiervoor is een subsidie opengesteld (lees meer in artikel: subsidiekansen voor paardenhouderijen in 2020).
   

Uw hippische accommodatie verduurzamen

Wilt u als hippische ondernemer uw accommodatie verduurzamen? Met uw KNHS-organisatienummer kunt u aanspraak maken op het landelijke netwerk van adviseurs, die u bij staat met raad en daad over het verduurzamen van uw accommodatie. Het volgende stappenplan wordt met de adviseur doorlopen;

 1. Energiescan: er wordt een nulmeting op locatie uitgevoerd. De adviseur geeft toelichting op het energiepotentieel en mogelijke maatregelen van uw locatie. Hij geeft advies en ondersteuning bij het vinden van de juiste subsidiemogelijkheden en fiscale voordelen.
 2. Plan van aanpak: hierin staat de voorlopige keuze voor de te nemen maatregelen.
 3. Onderzoek naar ‘best value’-maatregelen: begeleiding bij het opvragen van (lokale) offertes
 4. Uitwerken business case inclusief financieel advies: ondersteuning bij het aanvragen leningen en subsidies en borgstelling bij de Stichting Waarborgfonds Sport.
 5. Realisatie: hulp bij het implementeren en monitoren van energiebesparende maatregelen.

Financiële steun bij verduurzamingsplannen

Er is een aantal maatregelen getroffen om sportclubs en organisaties financieel op weg te helpen bij hun verduurzamingsplannen. Voor sportondernemers zijn er fiscale regelingen zoals de EIA (Energie Investeringsaftrek) en de MIA/Vamil (Milieu Investeringsregelingen) die hen als bedrijf kunnen ondersteunen (zie artikel: subsidiekansen voor paardenhouderijen in 2020) Daarnaast bestaan de subsidieregelingen ISDE en SDE+ voor ondersteuning van duurzame energieproductie en efficiënte verwarmingsapparatuur. Ook provincies en gemeenten hebben met regelmaat ondersteuningsregelingen.

Hippische ondernemers inspireren en stimuleren

We kunnen in de hippische sector veel van elkaar leren, dus is het belangrijk mooie voorbeelden te delen, om elkaar te stimuleren en te inspireren.

Stephanie Bezemer van Hippisch Centrum de Hoeksche Waard vertelt: “Het dak van onze accommodatie was aan vervanging toe vanwege asbest en een oude lekkage. Wij waren al aan het nadenken hoe we ons bedrijf konden verduurzamen en onze eigen stroom konden gaan opwekken. Met de vervanging van het dak konden we dit gelijk aanpakken. Gelukkig heeft mijn vader het uitzoekwerk gedaan, want naast het runnen van je bedrijf gaat hier heel veel tijd in zitten. Er was goed overleg tussen de vakmensen die het dak vervingen en de zonnepanelen gelegd hebben. Door een goede gezamenlijke planning verliep dit heel soepel en konden onze werkzaamheden ook gewoon door gaan. Tijdens het vervangen van het dak is natuurlijk wel de hele stal leeg gehaald en alle paarden verhuisd. Het hele traject is ons heel erg meegevallen én levert ons nu energie op! De stroom die we teveel opvangen wordt teruggeleverd aan het net en hiermee voorzien we 66 huizen van stroom. Wij krijgen voor de teruglevering een subsidie. Zeker voor een bedrijf met een oud dak is het echt de moeite waard om je te verdiepen in de mogelijkheden. Wij verdienen ons dak er op termijn zelfs mee terug!”

Janneke Janssen van Manege de Veerkracht is op een andere manier haar bedrijf aan het verduurzamen. “Een goede rijbaanbodem is voor intensief gebruik erg belangrijk. Onze bodem bestond uit duur zand. Elke avond moesten we de bodem slepen. En elk half jaar moesten we opnieuw investeren in onderhoud hiervan. Wij zijn nu overgestapt op zand gemengd met gerecycled autobekleding. Dit zorgt voor een goede, veerkrachtige bodem die goed dempt. Door het gerecycled materiaal dragen wij ons steentje bij aan het verduurzamen van onze accommodatie. De bodem kan, indien gewenst, ook weer afgevoerd worden en verder gerecycled worden. Bijkomend voordeel is dat wij nog maar één keer per week de baan hoeven te slepen. Daarnaast houdt het meer vocht vast waardoor we minder hoeven te sproeien en water hoeven te verspillen.

Ook hebben wij onlangs geïnvesteerd in ledverlichting en het asbestvrij maken van onze accommodatie. Door de ledverlichting besparen we flink op de energierekening. Op het verwijderen van asbest moet je je goed voorbereiden als ondernemer. De juiste vergunningen en financiële middelen moeten geregeld worden. De uitvoering is spannend, maar het werkt zoveel prettiger voor ons nu. Door de verbeterde isolatie is het zomers koeler voor de paarden en ’s winters juist aangenamer.”

Meer weten over de Routekaart?

Heeft u vragen over deze Routekaart of ondersteuning nodig in het verduurzamen van uw accommodatie? Neem dan een kijkje op www.duurzamesportsector.nl of neem contact op met een van onze accountmanagers. 

Download de routekaart verduurzaming sport via onderstaande link.

Bijlagen

Lid worden?FNRS bedrijven