Nieuws

Duurzame hippische accommodatie zorgt voor betere marktpositie

De laatste jaren gebeurt er ontzettend veel op het gebied van duurzaamheid. Verduurzaming is voor veel bedrijven een grote kans, maar in sommige gevallen ook een verplichting. En dat is niet gek, want gezamenlijk is afgesproken dat Nederland in 2050 voor 95% energieneutraal moet zijn. Werk aan de winkel, of hippische accommodatie, dus!

Profielfoto van Frederieke Verhaar
19 oktober 2021 | 2 minuten lezen

Van zonnepanelen en ledverlichting tot en met afvalscheiding en hergebruik van materialen: de mogelijkheden om te verduurzamen zijn eindeloos. Helemaal niet meedoen is geen optie. Aandacht voor verduurzamen is niet meer uit ons leven weg te denken. Oók niet uit het bedrijfsleven van sportondernemers. Gelukkig maar, want de toenemende aandacht biedt ook veel kansen voor vernieuwing en innovatie. Een duurzame bedrijfsvoering zorgt zeker op lange termijn voor een betere marktpositie.

We hebben elkaar nodig om te verduurzamen

Verduurzaming vertalen naar de dagelijkse praktijk, is voor veel hippische ondernemers vaak ingewikkeld. Ondernemers hebben vaak weinig tijd en capaciteit om uit te zoeken hoe ze energie kunnen besparen en de CO2-uitstoot van hun bedrijf kunnen verlagen. Het is essentieel om te weten wát je precies bereikt door bepaalde veranderingen door te voeren. De impact moet meetbaar zijn. 

Om als hippische ondernemer bij te dragen aan de duurzame transitie is het belangrijk om eerst te beginnen met een goede analyse van uw eigen bedrijf. Vanuit daaruit kunt u met verschillende partijen gaan praten, van klant tot leverancier en mede-sportondernemers. U heeft elkaar nodig. Probeer elkaar te bewegen om te veranderen, geef zelf het goede voorbeeld of laat u inspireren door goede voorbeelden in onze branche. Als u achterblijft, gaat u uiteindelijk de prijs betalen. De maatschappelijke druk om te verduurzamen neemt toe. Daardoor is er sprake van nut én noodzaak.

Waar liggen verduurzamingskansen van uw hippische accommodatie?

Om u als hippische ondernemer te overtuigen én te ondersteunen bestaan er verschillende hulpmiddelen die inzichtelijk maken waar uw verduurzamingskansen liggen. Daarnaast zijn er verschillende regelingen beschikbaar waarmee korting of subsidie gekregen kan worden om de weg naar verduurzaming te ondersteunen en kosten te besparen.

De FNRS is aangesloten bij het POS. Het POS werkt samen met een partij die dit voor sportondernemers inzichtelijk kan maken, dus ook voor jou als sportondernemer. Op dit moment zijn er verschillende subsidiemogelijkheden, waardoor de eigen investering voor een oriënterend adviestraject maximaal 500 euro bedraagt. De ondersteunende partij kan ook helpen hoe u gebruik kan maken van de verschillende regelingen tegelijkertijd. Begin met het inzichtelijk maken van de mogelijkheden op uw accommodatie. Neem contact op met uw accountmanager van de FNRS voor meer informatie.

Subsidiemogelijkheden verduurzamen sportaccommodaties

Ondersteuningstraject Sportakkoord

Dit ondersteuningstraject is exclusief beschikbaar voor sportondernemers aangesloten bij een POS-brancheorganisatie, zoals naam brancheorganisatie. Er wordt een energiescan van de accommodatie gemaakt en een plan van aanpak met praktische tips voor besparingen opgesteld. Voor dit traject wordt een eigen bijdrage van 500 euro gevraagd.

Subsidieregeling Verduurzaming

Met deze subsidieregeling krijg je 80% van de gemaakte kosten voor energieadvies en een ondersteuningstraject vergoed met een maximum van 2500 euro. In deze regeling zit bovendien subsidie voor de kosten voor energiebesparende maatregelen. Deze regeling is geopend van 1 oktober 2021 t/m september 2022. Lees meer over deze subsidieregeling op de website van RVO

Subsidie uitvoerende maatregelingen

Voor de uitvoerende maatregelen zijn andere subsidies beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) of belastingaftrek via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Je kan je laten ondersteunen om voor deze regelingen subsidie aan te vragen.