Nieuws

Hippische accommodatie goed ventileren

Frisse lucht is belangrijk voor de gezondheid. In afgesloten ruimtes wordt lucht steeds viezer. Die vervuiling gaat sneller als er meer mensen of paarden in de ruimtes aanwezig zijn. Door ventilatie stroomt er frisse lucht naar binnen. Dat is nodig om de luchtkwaliteit goed te houden. Lagere luchtkwaliteit kan klachten veroorzaken als vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid. Daarnaast kunnen virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus, zich in ruimtes zonder ventilatie beter verspreiden. Daarom is het nodig om ruimtes in gebouwen, en dus ook hippische accommodaties, continu te ventileren. 

13 oktober 2021 | 2 minuten lezen

Frisse lucht toevoeren

Ventileren betekent frisse lucht toevoeren en vervuilde lucht afvoeren. Frisse lucht komt rechtstreeks van buiten. Frisse buitenlucht wordt ook wel “verse lucht” genoemd. Voor de gezondheid van mens en paard is ventileren 24 uur per dag nodig voor elke afgesloten binnenruimte. Het toevoeren van frisse lucht is vooral belangrijk wanneer er mensen en paarden in een ruimte aanwezig zijn. Zo zorg je dat ongezonde stoffen zich niet kunnen ophopen.

Ventileren kan met verschillende systemen. In oudere gebouwen gaat ventilatie nog vaak via grotere openingen in het gebouw zoals klepramen en ramen. Dit is natuurlijke ventilatie. In nieuwere gebouwen is speciale apparatuur ingebouwd om te ventileren. Dit is mechanische ventilatie. Elk systeem moet op de juiste manier worden bediend om goed te werken.

Naast ventileren bestaat ook luchten. Luchten betekent: in korte tijd extra veel frisse buitenlucht binnenlaten. Dit kan bijvoorbeeld door de ramen en deuren 10 tot 15 minuten wijd openen te zetten. Luchten kan je doen als een ruimte niet fris ruikt. Luchten kan ook helpen om de concentratie aan virussen in de lucht zoals het Corona virus (SARS-CoV-2) te verlagen. 

Ventileren in de stallen

Ventilatie is noodzakelijk om stallucht met waterdamp, warmte en gassen af te voeren en verse lucht aan te voeren. De ideale ventilatie verdeelt de verse lucht gelijkmatig over de stal, zorgt ervoor dat de paarden zo min mogelijk worden blootgesteld aan irriterende stoffen en brengt zowel in zomer- als winteromstandigheden verse lucht binnen zonder tocht. De lucht in de stal moet 6 tot 8 keer per uur ververst worden. Dit betekent dat wanneer rook in de stal gespoten wordt, dit binnen 7 à 10 minuten volledig verdwenen moet zijn.

Het ventileren kan op een natuurlijke of mechanische manier gebeuren. Bij natuurlijke ventilatie stijgt de warme lucht op en verdwijnt door een opening in de nok van het dak. Tegelijk laten openingen in de zijwanden verse en koelere buitenlucht binnen. De ventilatie functioneert het best als de lengterichting van de stal loodrecht op de overheersende windrichting staat.

Mechanische ventilatie kan gedaan worden door een ventilator die op vaste snelheid blijft lopen en hierdoor continu voor verse lucht in de stal zorgt.  Er zijn ook ventilatoren die kunnen reageren op de temperatuur in een stal en harder gaan draaien bij hogere temperaturen.

Bij het regelen van de ventilatie moet opgelet worden dat geen tocht ontstaat. Een hogere luchtsnelheid dan 0,2 meter per seconde bij een lagere luchttemperatuur dan de staltemperatuur wordt tocht genoemd. Tocht kan hoesten, longontsteking, spierverstijving en allerlei kleine ongemakken tot gevolg hebben. 

Vijf basistips voor een goede ventilatie

Vijf basistips staan centraal bij goed ventileren. Kijk op Ventilerenzogedaan.nl, een initiatief van Rijksoverheid, wat u kunt doen om op de juiste manier te ventileren.

  1. Zet gevelroosters en klepramen open en houd ze schoon. 
  2. Zet ramen op een kier.
  3. Zorg voor goed onderhoud en de juiste afstemming van mechanische ventilatie.
  4. Beperk het aantal mensen in een ruimte.
  5. Gebruik een CO2-meter.

Maak een ventilatiekaart

Met de ventilatiekaart kunnen kunt u als gebouweneigenaren of beheerder uw klanten en bezoekers snel informeren over:

  • het ventilatiesysteem,
  • de acties die door de gebruikers nodig zijn om op juiste wijze te ventileren,
  • voor hoeveel mensen het ventilatiesysteem in de ruimte geschikt is.

Hang de ventilatiekaart bij de toegang van een ruimte of op een goed zichtbare plaats voor de mensen die de actie(s) moet uitvoeren.

Stel uw ventilatiekaart automatisch samen door maximaal zeven vragen te beantwoorden op www.ventilerenzogedaan/nl/ventilatiekaart-maken .

Lid worden?FNRS-bedrijven