Nieuwsbericht

Subsidiekansen voor paardenhouderij in 2020

Voor hippische ondernemers zijn er in 2020 verschillende subsidiemogelijkheden waarbij fiscaal voordeel behaald kan worden. De nadruk ligt dit jaar op maatregelen voor het bevorderen van de klimaat- en energietransitie. Voor paardenhouders lichten wij een paar interessante mogelijkheden uit.

4 februari 2020 | 2 minuten lezen

Fiscale regelingen voor investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Door te investeren in een duurzaam of milieuvriendelijk bedrijfsmiddel kunt u aanspraak maken op fiscale voordelen. Bij goedkeuring kunt u een extra aftrekpost creëren voor de te betalen winstbelasting. Een van de regelingen is de Energie Investeringsaftrek (EIA). Deze kan worden toegepast op investeringen van duurzame en energiebesparende bedrijfsmiddelen. De hoogte van de aftrek bedraagt in 2020 maximaal 45%. De middelen die onder deze regeling vallen staan op de Energielijst van 2020.
Naast de EIA kunt u als ondernemer ook aanspraak maken op de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Deze regelingen kunnen worden toegepast op investeringen voor innovatieve of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Het fiscale voordeel van deze regeling kan variëren van 13,5% tot 36%.  De middelen die in aanmerking komen voor deze regeling vindt u terug op de Milieulijst 2020.
 

Mogelijkheden investeringen paardenbedrijven

Een aantal opvallende mogelijkheden specifiek voor paardenbedrijven op de Energie- en Milieulijst 2020:

  • Isolatie van bestaande gebouwen. De verbetering van de isolatie van bestaande vloeren, daken, plafonds of wanden van ruimten in bedrijfsgebouwen. Het maximumbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, is € 20/m2 te isoleren. Het gaat hierbij alleen om verbetering van de isolatie in bestaande bedrijfsgebouwen. De constructie van de bestaande vloer, wand, dak of plafond moet blijven bestaan. Isolatie in nieuwe bedrijfsgebouwen is uitgesloten.
  • Zonnepanelen vanaf 15 kWp. Ten opzichte van 2019 is het minimaal vermogen voor een klein zakelijke aansluiting nu 15 kWp in plaats van 25 kWp. Door deze wijziging wordt het plaatsen van zonnepanelen toegankelijker voor ondernemers met minder plaatsingsruimte.
  • Rijbak met regenwateropvang en –infiltratie. Het opvangen van regenwater van tenminste de eigen bedrijfsgebouwen in een waterdichte paardrijbak met overloop naar een infiltratiegebied niet zijnde een afwatersloot, al dan niet in combinatie met nuttige toepassing van het opgevangen regenwater. Deze investering draagt bij aan: klimaatadaptatie, waterbeheer en -bescherming, grondstoffenbesparing.
  • Ledverlichting in bestaande gebouwen. 
  • Rijbak of sportveld met regenwateropvang en –infiltratie. Het opvangen van regenwater van tenminste de eigen bedrijfsgebouwen in een waterdichte paardrijbak of waterdicht sportveld met overloop naar een infiltratiegebied niet zijnde een afwatersloot, al dan niet in combinatie met nuttige toepassing van het opgevangen regenwater Deze investering draagt bij aan: klimaatadaptatie, waterbeheer en -bescherming, grondstoffenbesparing.

De mogelijkheden voor fiscale voordelen voor rijbakken is pas vanaf dit jaar beschikbaar en biedt eindelijk een sector specifieke mogelijkheid voor het benutten van fiscaal voordeel. De optie voor een Maatlat Duurzame Paardenhouderij is in 2020 nog niet beschikbaar. De toepassingsmogelijkheden voor 2021 worden nog onderzocht.

U vindt de volledige Energie- en Milieulijsten 2020 op de website van Rijksdienst Ondernemend Nederland, via www.rvo.nl.

Wilt u na het lezen van dit artikel meer informatie over de subsidiekansen voor uw bedrijf? ABAB is een partner van de FNRS. Zij bieden met Subsidiefocus begeleiding bij subsidietrajecten. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Mariska Teurlings, via mariska.teurlings@subsidiefocus.nl of via 073-6465336.                                                                                                                                      

Lid worden?FNRS bedrijven