Nieuws

Veilig, gezond en vitaal werken

Op een gezonde, veilige en productieve manier aan het werk zijn en blijven is van vitaal belang voor de agrarische en groene sector, waar de hippische sector onder valt. Een sector waarbinnen economische en technologische ontwikkelingen snel gaan en duurzaam ondernemen gericht op de toekomst centraal staat.

30 september 2021 | 1 minuut lezen

Factsheets geactualiseerd

FNRS-partner Stigas heeft de factsheets voor veilig, gezond en vitaal werken in de agrarische en groene sectoren geactualiseerd. Op basis van verschillende bronnen geeft Stigas een overzicht van de cijfers. De factsheets geven een beeld van hoe het gesteld is met veilig, gezond en vitaal werken in de sector. Dit beeld biedt werkgevers en werknemers, hun organisaties en overheden aanknopingspunten om de duurzame inzetbaarheid in de sector te verbeteren.

Vier dodelijke ongevallen paardenhouderij in 10 jaar 

Uit de factsheet blijkt onder andere dat het aandeel werknemers van 55 jaar en ouder blijft toenemen. Dit beeld zien ze overigens ook elders in de maatschappij. Mede als gevolg daarvan blijft het verzuim in de sector ook stijgen. 

Enkele uitkomsten zijn:

  • Het aandeel werknemers van 55 jaar en ouder blijft toenemen, was in 2016 13% van de werknemers 55 plus, in 2020 is dat 16%. 
  • Mede als gevolg daarvan stijgt ook het verzuim in de sector licht. Het verzuimpercentage voor 2020 is 4,7%*. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde. In 2019 was het verzuimpercentage 4,3% in de agrarische en groene sector.
  • Veel werknemers doen lichamelijk werk. Mede daardoor zijn ‘Klachten aan rug en ledematen’ verzuimoorzaak nummer 1: 45% van het verzuimpercentage. Daarna volgen psychische klachten. Verzuim door psychische klachten neemt licht toe. Verzuim door lichamelijke klachten is stabiel over de afgelopen jaren. 
  • In de sector komen in 2019 minder beroepsziekten voor dan gemiddeld in Nederland. Wel staan we op nummer twee als het gaat om ziekten aan het bewegingsapparaat.
  • Over de afgelopen tien jaar waren er gemiddeld 13 dodelijke ongevallen per jaar. Dit waren er 4 op een paardenhouderij. Positief is dat we over de afgelopen jaren een dalende trend zien. De meeste ongevallen gebeuren nog steeds met machines.
  • Het overgrote deel van de deelnemers aan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) van Stigas is positief over hun werk. Meer dan 90%, vindt de sfeer goed op het werk en heeft werk dat past. 

Gezonde medewerkers zorgen voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven maken een gezonde sector. FNRS zet zich samen met Stigas in voor een gezonde sector. Op basis van de factsheet worden relevante aandachtspunten rondom veiligheid, vitaliteit en het voorkomen van verzuim komend jaar extra belicht.

Download de factsheet dierhouderij

Lid worden?FNRS-bedrijvenWebshop