Nieuwsbericht

Een leven lang ontwikkelen

Dit jaar is er extra budget beschikbaar voor ontwikkeling van medewerkers in het mkb, waar de meeste paardenhouderijen onder vallen. Vanaf maart kunnen ook hippische ondernemers subsidie aanvragen om de vaardigheden van hun medewerkers uit te breiden. Het programma is bekend onder de naam SLIM (Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het Mkb). De nieuwe regeling biedt naast de standaard stimulering extra kansen voor (groot-)bedrijven in de landbouw, recreatie en horeca. Deze nieuwe regeling biedt kansen voor de paardenhouderij.

29 januari 2020 | 2 minuten lezen

Kansen voor de paardenhouderij

In de paardenhouderij wordt het vaak lastig gevonden om voldoende gekwalificeerd goed personeel te krijgen en te houden. Dit voorjaar dient zich een nieuwe kans om te investeren in een van de belangrijkste onderdelen van uw bedrijf namelijk uw personeel. De SLIM-regeling is een subsidieregeling waarmee u subsidie kunt ontvangen voor het laten uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het duurzaam inzetbaar houden van personeel, specifiek gericht op opleiding. Een aanvraag moet aansluiten bij minimaal één van onderstaande activiteiten:

  • Een doorlichting van uw onderneming om een opleidings- of ontwikkelplan op te stellen met de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van uw onderneming.
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in uw onderneming.
  • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode om werknemers in uw bedrijf te stimuleren kennis, vaardigheden en hun beroepshouding verder te ontwikkelen in hun werk.

De te ontvangen subsidie kan oplopen tot €24.999 en omvat tot 80% van de te maken kosten voor enkelvoudige kleine Mkb-ondernemingen. Aanvragen die in samenwerking worden gedaan kunnen een bedrag tot €500.000 ontvangen.

Subsidie voor begeleiden medewerkers tijdens opleiding

Aanvullend hierop is het dit jaar mogelijk om subsidie te ontvangen voor het begeleiden van uw medewerkers tijdens een opleiding. Het moet hierbij gaan om opleidingen in de derde leerweg. Dit zijn beroepsgerichte opleidingen waarbij geen bepaling is voor het aantal te volgen schooluren. Derde leerweg opleidingen zijn vaak dan ook thuisstudies. Er zijn diverse opleidingen die aan kunnen sluiten bij de activiteiten die u met uw onderneming uitvoert. Denk hierbij voor uw hippische onderneming bijvoorbeeld aan evenementorganisatie of communicatie. Een medewerker die een dergelijke opleiding heeft gevolgd kan uw bedrijfsactiviteiten efficiënter maken en naar een hoger niveau tillen. De te ontvangen subsidie is maximaal €2.700, de hoogte is afhankelijk van de duur van de opleiding. BBL of BOL opleidingen komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Aanvragen vanaf 2 maart 2020

Het programma kent in 2020 verschillende openstellingen. Losse mkb-ondernemingen kunnen hun aanvraag indienen tussen 2 maart en 31 maart 17:00. Grootbedrijven uit de horeca-, recreatie- en landbouwsector en samenwerkingsverbanden mkb kunnen vanaf 1 april tot en met 30 juni 17:00 een aanvraag indienen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De verwachting is dat er veel belangstelling is voor deze nieuwe regeling. Zorg daarom dat u voor 2 maart uw projectplan klaar heeft liggen.

Meer weten?

Wilt u werken aan een leven lang ontwikkelen door uw medewerkers te ondersteunen, methodiek te ontwikkelen of zelfs een bedrijfsschool op te zetten? ABAB is een partner van de FNRS. Zij bieden met Subsidiefocus begeleiding bij subsidietrajecten. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Mariska Teurlings, via mariska.teurlings@subsidiefocus.nl of via 073-6465336.

Lid worden?FNRS bedrijven