Nieuws

Emotionele aspect bij bedrijfsoverdracht, van zeer groot belang!

Een hippisch bedrijf is een levenswerk, iets waar mogelijk generaties 24 uur per dag mee bezig zijn. In veel gevallen werken de kinderen al jaren mee in het bedrijf voordat zij het volledig overnemen. Of het bedrijf nou wel of niet binnen de familie blijft, bedrijfsoverdracht is in elke situatie anders. Met de juiste voorbereidingen wordt het proces eenvoudiger en is er meer ruimte om met de emoties om te gaan die vrijkomen tijdens het proces.


Profielfoto van Iris Pinkster
Iris Pinkster
30 augustus 2021 | 2 minuten lezen

Bij een bedrijfsoverdracht staan vaak rationele, juridische en fiscale zaken voorop. Waar in veel gevallen minder over nagedacht wordt, is de emotionele impact die een bedrijfsoverdracht met zich mee kan brengen. Emoties zijn een belangrijk signaal. Als het gevoel de gemaakte keuzes domineert, dan is de kans groot dat er op de bedrijfseconomische aspecten wordt ingeleverd. Een overdracht is meer dan een zakelijke rekensom. Bij verkeerde afspraken of onduidelijke communicatie kunnen er conflicten ontstaan die ook van grote invloed kunnen zijn op de familierelatie. Een bedrijfsoverdracht binnen familiekringen creëert een dunne scheidingslijn tussen werk en privé. Omdat er niet alleen wordt samengewerkt, maar ook familie van elkaar bent, lopen er een aantal rollen door elkaar. Juist daarom is het zo belangrijk om goede afspraken te maken en goed met elkaar te blijven communiceren. Er zijn bedrijfsovernames geweest waarbij de ouders na overdracht niet meer welkom waren op het bedrijf omdat de emoties te hoog opliepen en er geen juiste communicatie en begeleiding heeft plaatsgevonden. De toekomstvisie van een jongere generatie kan natuurlijk heel anders zijn dan het huidige beleid. Een frisse blik of andere manier van werken kan erg goed zijn voor een bedrijf, maar dit kan zeker ook problemen opleveren als hier niet duidelijk over gecommuniceerd wordt.  

Schuif emoties niet aan de kant!

Omdat de focus meestal op de rationele kant is gericht, worden emoties gemakkelijk aan de kant geschoven. Uit gesprekken met onze leden is wel gebleken dat bedrijfsoverdracht een heel gevoelig onderwerp is. Verschillende ondernemers die wij gevraagd hebben om hun ervaring met ons te delen, wilden hier liever niet over praten. Veelal omdat het onderwerp te gevoelig ligt binnen de familie. Dit maakt pijnlijk duidelijk dat de hele bedrijfsoverdracht vast kan lopen op het emotionele aspect van het proces. Ook als u nog helemaal niet bezig bent met de overdracht van uw bedrijf kan het dus wel verstandig zijn om toch na te denken hoe u dit in de toekomst graag zou zien.

Heb respect voor elkaars keuze

Het overdragen van uw bedrijf aan een familielid kan een mooie en praktische oplossing zijn, maar kan ook, zoals we zojuist hebben benoemd, emotioneel de nodige belemmeringen geven. Op pagina 4 leest u over bedrijfsoverdracht van de familie Kieviet. Zij hebben veel baat gehad bij een coach die begeleiding kon bieden bij het emotionele aspect en bij wie ze nu nog steeds terecht kunnen voor advies als dit nodig is. Door ruimte te bieden aan de emoties tijdens een bedrijfsoverdracht, kan de overtuiging ontstaan dat de beslissingen die genomen worden ook de juiste zijn. Spreek ambities uit en heb respect voor elkaars keuze.

Goed gevoel over de gekozen richting

Voor de overdragende partij kan het moeilijk zijn om de controle los te laten van het bedrijf waar ze jarenlang al hun tijd, energie en liefde in hebben gestoken. Daarnaast zorgt de overdracht voor een grote verandering voor hun eigen toekomst.

Voor de overnemende partij is het tegenovergestelde aan de orde. De onzekerheid van het runnen van een nieuw bedrijf kan voor spanning zorgen. Is de gekozen toekomstvisie de juiste en zijn de huidige klanten straks net zo tevreden?

Het is belangrijk dat beide partijen elkaar goed begrijpen en ondanks de mogelijke verschillen in hun waarde laten. Betrek naast financiële, fiscale en juridische adviseurs ook een coach die het gehele proces overziet. Een coach zorgt voor emotionele erkenning en ondersteuning van alle betrokkenen. Laat het u niet overkomen! Maak uw emoties vroegtijdig bespreekbaar. Het is belangrijk dat uiteindelijk iedereen een goed gevoel heeft bij de gekozen richting.