Nieuws

Waarmaken van beloften in 2020

Een nieuw jaar en daarmee een nieuw decennium is begonnen. Het is verleidelijk om aan het begin van het jaar terug te blikken. Wat hebben we gedaan en welke successen hebben we behaald? En helemaal in een jubileumjaar (FNRS bestaat 90 jaar!) is het interessant om de geschiedenis in te duiken en mooie momenten op te halen. Maar aan het begin van een nieuw jaar kijk ik liever vooruit. Wat brengt 2020? Wat gaan wij komend jaar doen om onze vernieuwde visie tot leven te brengen bij hippische ondernemers?

9 januari 2020 | 2 minuten lezen

Ik weet uit ervaring dat een wollig visiestuk een ver-van-mijn-bed-show is voor veel hippische ondernemers. Ik kan heel enthousiast vertellen, ergens in geloven en hiermee aan de slag gaan. Maar voor je het weet loop ik ver voor de troepen uit. Hiermee loop je het risico dat er niemand achter je aankomt. Dat is niet de bedoeling. Samen met alle medewerkers van de FNRS wil ik iedereen meenemen: wat betekent de vernieuwde visie van de FNRS voor u en wat kunt u ermee?

Waarmaken van beloften: kwaliteit, veiligheid en welzijn

Het jaar 2020 zal in het teken staan van het waarmaken van de merkbeloften die we in ons prachtige nieuwe logo hebben opgenomen. Kwaliteit, veiligheid en welzijn gaan we in alle opzichten meenemen in een gemoderniseerde sterrenkeuring. Wij gaan onze leden bijstaan in het uitdragen van deze kernwaarden in hun bedrijfsvoering. Alle leden worden uitgerust met nieuwe vlaggen, banieren, brochures en lidmaatschapsschilden. Maar we willen de leden ook assisteren bij het invoeren van de nieuwe huisstijl op de (digitale) kanalen die men gebruikt.

Het doel is ervoor te zorgen dat ruiters, ouders en paardeneigenaren bewust kiezen voor een FNRS-bedrijf omdat ze erop kunnen vertrouwen dat kwaliteit, veiligheid en welzijn hoog in het vaandel staat. Wij ondersteunen ondernemers met de juiste kennis en handvaten zodat zij zich op een professionele manier kunnen onderscheiden.  

Ook de samenwerking met de KNHS gaat een volgende fase in met een verlenging van de overeenkomst met 5 jaar. Elkaars expertise wordt beter benut in het bedienen van de verschillende doelgroepen. We trekken als partners op om mensen een leven lang te laten genieten van paardrijden, ieder op zijn eigen ambitieniveau.   

Op het gebied van belangenbehartiging gaan we met het Platform Ondernemende Sportaanbieders, de Sectorraad Paarden, het Trendpanel Paard en The European Horse Network aan de slag om de branche gezond te houden en uitdagingen met onze partners te bespreken en waar mogelijk op te lossen.

Wat betekenen onze kernwaarden voor u?

Wat betekenen onze kernwaarden kwaliteit, veiligheid en welzijn voor u? Als wij als organisatie aangeven verder te ontwikkelen, wat is uw idee daarbij? Samen met u geven we handen en voeten aan onze plannen, ideeën en initiatieven. Wij investeren in groei en ontwikkeling waar u, als hippische ondernemer, mee verder kunt.

Het hele jaar door organiseren wij diverse regio- en themabijeenkomsten waarbij uw inbreng van groot belang is. Op onze vernieuwde website worden diverse netwerkgroepen opgezet om over verschillende onderwerpen door te praten. Daarnaast is onze ondernemersdesk altijd bereikbaar voor vragen en/of suggesties. Uiteraard ben ik ook persoonlijk bereikbaar om verder met u te praten over de ontwikkelingen.

Lid worden?FNRS-bedrijven