FNRS 90 jaar

A trip down memorylane met onze leden

In het 90-jarige bestaan van de FNRS zijn er al een hoop dingen gebeurd. Mooie dingen, maar ook opvallende zaken die we samen met onze leden hebben meegemaakt. We zouden een heel boek kunnen schrijven met enkel herinneringen van onze leden en (oud) medewerkers aan de FNRS. Wij nemen u graag mee door enkele van deze herinneringen. Heeft u zelf ook een leuke of opvallende herinnering met de FNRS? Stuur deze dan in naar communicatie@fnrs.nl .

Profielfoto van Demi Uijtewaal
Demi Uijtewaal
6 mei 2021 | 9 minuten lezen

Ron van Eerden, Hippisch Centrum de Delft – Assendelft
FNRS lid sinds 1986:

“Allereerst een mooi moment was de goedkeuring van de ledenraad voor het ruiterpaspoort. De woorden “het blauwe gevoel” kwam tijdens deze ledenraadsvergadering tot leven en is niet meer weggeweest.

Een ander hoogtepunt is voor mij de uitreiking van het eerste ruiterpaspoort aan Jeroen Dubbeldam tijdens het CHIO van Rotterdam. Ik weet nog goed dat we deze gingen uitreiken met de medewerking van het programma HOPPA (hemel op paarden). Ook dit programma was een hoogte punt, zeker omdat we als paardenbranche geen enkele ervaring hadden met TV.

Een mooi moment was de uitreiking van het blad HOPPA tijdens Jumping Amsterdam en daarbij de uitreiking van het 10.000ste paspoort aan Tineke Bartels. Op Jumping Amsterdam waren veel leerlingen van de manege. Deze kregen natuurlijk allemaal het blad uitgereikt.

Om nu een mooie foto te maken van de hele groep (250 leerlingen), hebben we ze neergezet op een tribune bij de dressuur ring. We hadden afgesproken om allemaal tegelijkertijd ‘HOPPA’ te schreeuwen voor de foto. Ikzelf stond met mijn rug naar de ring toe om de foto te maken. Op het moment dat al de leerlingen ‘HOPPA’ schreeuwde kwam er precies een ruiter met een dressuurpaard de ring binnen. Ik heb nog nooit zo snel een paard de rijbaan zien verlaten.

Mooie momenten waren er ook tijdens de vergaderingen van het bestuur. Even naar kantoor en gezellig met de werkorganisatie babbelen. Ikzelf had altijd een goede band met de werkorganisatie. Verdiepen in personen en op de hoogte blijven van personeelsleden in goede en in kwade dagen. Het mooie is dan toch wel de warmte en liefde die je terug krijg.

Een mooi moment daarvan was mijn afscheid als bestuurslid tijdens Horse event in Deurne. Nu ben ik echt een grote kerel maar dit was voor mij en mensen om mij heen een emotioneel moment.

Om het toch maar een beetje kort te houden, kan ik alleen maar zeggen: 25 jaar bestuurslid FNRS heeft mij veel gebracht qua kennis en relaties die ik voor geen goud had willen missen.

Met dank aan al diegenen waar mee ik heb mogen werken. Het Blauwe gevoel is alleen maar sterker geworden.”

Constans Manganas, Panta Rhei – Waverveen
FNRS lid sinds 2008, FNRS Voorzitter van 2014 – 2018

“De zomer van 2014
Het bestuur is sinds eind augustus uit functie. De ledenraad heeft daartoe besloten. Alle regiobesturen staan daarachter. De ledenraad, die toen bestond uit de regiobestuurders, heeft uit haar midden een interim-bestuur benoemd. Deze bestond uit Vincent Valk (regio 1), Rob van der Voort (regio 2) , Richard Kiekenbelt (regio 3), Henk Berghuis (regio 4) en Constans Manganas (regio 5). Het interim-bestuur zal de bestuurstaken uitvoeren totdat een nieuw bestuur zal zijn benoemd. Het interim-bestuur beperkt zich tot het “op de winkel passen” in het belang van de FNRS. Op verzoek van de ledenraad heeft het interim-bestuur een onafhankelijk adviesbureau ingeschakeld. Opdracht aan dat bureau is het maken van een analyse van de huidige bestuurlijke stand van zaken binnen de FNRS, gericht op het brengen van rust in de organisatie.

Zes jaar FNRS-voorzitter
Het interim-bestuur werd het FNRS-bestuur. Met veel plezier en voldoening kijk ik terug op deze periode waarin we als bestuurlijk team, samen met Adriaan Vonk als interim-directeur en Ellen Kroese als organisatieadviseur, vorm hebben gegeven aan een duidelijke en werkbare verenigingsstructuur.
Met de komst van Haike Blaauw als nieuwe directeur werd het FNRS-kantoor al snel uitgeroepen tot het leukste verenigingsbureau van Nederland en hebben we de FNRS vanuit een moeilijke tijd kunnen laten groeien tot een gezonde vereniging!
In deze zes jaar zijn we in het belang van de paardensport voortdurend bezig geweest de positie van de FNRS te versterken. De FNRS heeft een eigen zetel in de Sectorraad Paard verworven, in het bestuur van de stichting Paard en Welzijn en in het Platform Ondernemende Sportaanbieders.
Maatschappelijk gezien lijkt het van groot belang om de positieve kanten van paardrijden en de omgang met paarden te benadrukken, gezamenlijk met de KNHS doen wij daar dan ook alles aan.

De zomer van 2020
Binnen het bestuur zijn, zoals het hoort, al verschillende wissels geweest. Deze zomer was het ook voor mij tijd om de hamer aan de nieuwe voorzitter, Nico Bezemer, over te dragen.
De ondernemers in de paardensport hebben er groot belang bij dat de paardensport in Nederland verder wordt versterkt. Een helder en eenduidig verhaal vanuit de ondernemers (FNRS) en de paardensporters (KNHS) richting onder meer de maatschappij, andere sportorganisaties, de overheid en de politiek is daarbij essentieel.

In deze roerige tijden, waarin we de blik scherp op de toekomst gericht moeten houden, heb ik er alle vertrouwen in dat de FNRS onder dit bestuur en met deze organisatie daar sterk en scherp genoeg voor is.”


Familie Kieviet, Manege Oostmoer- Stad aan ’t Haringvliet
FNRS lid sinds 1987:

“90 jaar FNRS, ruim 40 jaar lidmaatschap voor Manege Oostmoer.

In de ruim 40 jaar FNRS lidmaatschap van Manege Oostmoer hebben wij als familie c.q. bedrijf heel wat ontwikkelingen meegemaakt wat ook de nodige herinneringen met zich meebrengt.

In de beginjaren was er grote verbondenheid, dit vooral door de jaarlijkse ledenvergadering welke gehouden werd bij Hotel De Biltsche Hoek in De Bilt (Van der Valk Hotel De Bilt). Tijdens deze vergaderingen vertelden het bestuur en de ledenraad elkaar “ongezouten” de waarheid, maar we kwamen er altijd weer positief uit. Uit deze tijden ligt ook de herinnering dat de tijd na de vergadering langer duurde dan de vergadering zelf en er veel werd nabesproken. Dit was uiteraard zéér gezellig en ook leerde je van elkaar.

De werkorganisatie bestond in deze periode uit één persoon en de controleur van het sterrensysteem. Wij zijn tijdens de eerste keuring ingestapt met 3 sterren, later ontvingen we de vierde ster en sinds 2009 zijn we een vijf sterren manege, deze stappen zijn uiteraard ook heel mooie herinneringen voor ons.

In de afgelopen 40 jaar zijn wij altijd nauw betrokken geweest bij de FNRS, binnen ons bedrijf staat inmiddels de derde generatie aan het roer. Uiteraard is ook aan deze generatie meegegeven dat de betrokkenheid bij het “reilen en zeilen” van de FNRS zéér hoog in het vaandel staat bij ons bedrijf en dat dit ook zo moet blijven. Dit brengt je de juiste ondersteuning en een groot netwerk aan collega manegehouders.

Een blijk van waardering voor deze betrokkenheid hebben wij in 2018, tijdens het 40-jarig jubileum van onze manege mogen ontvangen; tijdens de feestavond kwam Haike Blaauw ons verrassen met de titel “FNRS ambassadeur” voor de 2e generatie, Henk Kieviet Sr.

De ontwikkeling van het ruiterpaspoort was ook een groot succes en hier zijn we nog dagelijks blij mee! Een leuke bijkomstigheid is dat het 50.000e ruiterpaspoort is uitgereikt aan een amazone van Manege Oostmoer. Dit paspoort werd op een leuke manier uitgereikt tijdens de finale van de zitcompetitie bij Horse Event in Deurne door Anky van Grunsven. Wat een belevenis was dit voor die amazone! 

De eerste 50 jaren FNRS  zijn voor ons onbekend, de afgelopen 40 jaar, die Manege Oostmoer er bij was, heeft de FNRS bewezen een sterke brancheorganisatie te zijn. We hopen en vertrouwen er op dat met het bestuur, o.l.v. Nico Bezemer, en de werkorganisatie, o.l.v. Haike Blaauw, het bla(a)uwe gevoel geheel behouden blijft.”

 
Manege Oostmoer in 1978                                                Manege Oostmoer in 2020

Joop de Jong, Hippisch Centrum Muiderberg – Muiderberg
FNRS lid sinds 2008:

“Ik ben al zo’n 50 jaar lid bij de FNRS en ben nog van de tijd dat er goedgekeurde en erkende maneges aangesloten waren bij de FNRS. Daarbij ben ik een hele tijd betrokken geweest als bestuurslid en dit heb ik met veel plezier en voldoening gedaan samen met collega’s en ondernemers. Dit was in de tijd dat er veel wisselingen waren van directeuren en het was een periode waarin we hard hebben gewerkt en veel hebben vergaderd. In die tijd zijn we van het systeem met goedgekeurde en erkende bedrijven overgestapt op het sterrensysteem, zoals dat nu nog bestaat.

Wat mij bij blijft is dat het moeilijk was om ondernemers bij elkaar te krijgen. Ik vergelijk het als een kruiwagen vol kikkers en zie deze maar eens in de kruiwagen te houden. Het was altijd heel leuk om collega’s te ontmoeten op bijvoorbeeld vergaderingen, maar zodra je in de auto stapte was iedereen alweer bezig met zijn eigen bedrijf. Dan maakten we afspraken, maar die werden niet altijd nagekomen. Begrijpelijk natuurlijk, want je bedrijf had de prioriteit. Ik heb respect voor de ondernemers die zich in de afgelopen jaren hebben verenigd onder de federatie en zich zo kunnen sterk kunnen maken, een front vormen en dezelfde taal spreken richting de overheid. Het is super dat we op deze manier een belangenbehartiger en vraagbaak hebben. Je ziet ook dat door de jaren heen de FNRS een blijvend gegeven is geworden met een stabiel team. Het is en was altijd al samen werken en samen sterk met de FNRS. Ik wens dat de federatie op een gezonde en verantwoorde wijze het 100 jarig bestaan mag gaan vieren.”

Annet van den Hoeven, Manege/Pensionstal De Vier Hoeven – Leusden
FNRS lid sinds 2008:

“In januari 2008 ben ik met mijn bedrijf lid geworden van de FNRS, onder de naam Manege/Pensionstal “De Vier Hoeven”. Ik viel dat jaar gelijk met mijn neus in de boter, ik bleek met mijn bedrijf namelijk de 100ste aanmelding bij Meeus Verzekeringen te zijn. Daardoor kreeg ik op mijn bedrijf hoog bezoek van alle directeuren en inclusief bloemen.

In die tijd kreeg ik regelmatig bezoek van, de toentertijd ‘interessante’ mensen bij de FNRS. Sommigen kon ik beter hebben dan anderen, ik zal geen namen noemen verder. Tijdens een van deze bezoeken kwam een van hen schaterend van het lachen van het toilet. Ze hadden mijn hygiëneregels op het toilet ontdekt. Zij vonden het lachwekkend, ik vond het vooral erg vooruitstrevend. Een andere herinnering die mij altijd bij blijft was tijdens de terugkomdag voor instructeurs in 2011. We deden daar een soort dierenspel waarbij vragen werden gesteld en allerlei opdrachten moesten worden uitgevoerd. Uiteindelijk ‘stond’ ik als enige persoon bij de haan van alle kandidaten. Dit dier weerspiegelt inderdaad precies wie ik toen was en nog steeds ben. Goede herinneringen zijn ook gemaakt tijdens Horse Event, altijd mijn favoriete dagje uit met mijn vriendin. Vooral de edities in Deurne waren top, qua eten en drinken, nooit wat tekort gekomen en altijd vreselijk gelachen met mijn vriendinnen. Deze vriendinnen heb ik ook regelmatig als toevluchtsoord gebruikt als tijdens het Ondernemerscongres bepaalde onderwerpen mij niet aanstonden. Het is maar goed dat ik niet altijd mijn mond open heb gedaan tijdens bepaalde onderwerpen, want dat had misschien minder gezellige discussies opgeleverd.  Tijdens een van de eerdere edities dat Humberto Tan het congres presenteerde, mocht ik met hem op de foto. Vorig jaar was Humberto er weer, maar ik niet. Toch heb ik de foto weer even opnieuw geplaatst op mijn Facebook, wat leuke reacties opleverden. Mijn laatste herinnering aan het congres was met medewerkers Robert van Almkerk. Hij hield een verhaal over ‘klantenreis’ en vertelde daarbij dat hij laatst langs mijn bedrijf was gereden en voor een dicht hek stond. Hij had dit niet als klantvriendelijk ervaren. Toen heb ik even verteld dat er ook een grote paal staat waar het woordje ‘bel’ op staat en dat hij deze volgende keer misschien even moest indrukken.

Ik doe lekker dingen op mijn eigen manier en dat weten ze ook bij de FNRS. Ik geniet heerlijk op mijn bedrijf van mijn liefhebbende echtgenoot en onze kids en de paarden. Dit doet ik op een manier zodat kinderen en volwassenen leren paardrijden en mennen met plezier volgens de pijlers van de FNRS; kwaliteit, veiligheid en welzijn.

Ik wens de FNRS veel succes in de toekomst, voor mij echt de brancheorganisatie voor ondernemers in de paarden.”

Jannie van den Brink, medewerker Ondernemersdesk
Werkzaam bij de FNRS sinds 2000:

“Horse Event met het ondernemerscongres is voor ons als personeel altijd een hoogtepunt, waar het hele jaar naar wordt toegewerkt om daar iets moois neer te zetten voor onze ondernemers.

Ik kan mij het eerste Horse Event, zo’n 17 jaar geleden, nog goed herinneren, met ons eerste ondernemerscongres in de rijhal van Hippische Centrum Deurne. Onze leden waren niet zo gewend om een dag van het bedrijf te gaan. Je had toen een FNRS ledenvergadering, maar verder weinig andere activiteiten voor de leden.

Om aanmeldingen te krijgen gingen we de ondernemers bellen met de vraag of ze interesse hadden om te komen. Na heel veel bellen lukte het ons om de ondernemers van hun erf af te krijgen. Met een hele tribune vol ondernemers was het eerste congres geslaagd. En dat smaakte naar meer…..

Het eerste jaar waren we maar met 3 personeelsleden. Stand inrichting mee en onze eigen koelbox gevuld en zo begon het avontuur. Een paar jaar later hadden we een hele FNRS hal tot onze beschikking. Elk jaar kwam er een activiteit bij, van zitcompetitie, kinderdorp, kijkje in de keuken, workshops en demonstraties van de carrousel tot springcompetitie. Ook onze partners kregen een stand in de hal en natuurlijk niet te vergeten de Manege Paardenveilig. Elke jaar hebben we het professioneler aan kunnen pakken, met een steeds groter team.

Weken voorafgaand aan het evenement begonnen we al met spullen verzamelen die mee moesten. Ron van Eerden kwam op woensdag met zijn vrachtwagen, en daar gingen we, vier dagen Horse Event. Stand opbouwen en met dozen boeken sjouwen, want er was elk jaar wel een nieuw FNRS boek uitgekomen. Voor de zitcompetitie werd de hele rekenkamer mee genomen, van computer, printer, tafels en stoelen tot bodywarmers.

Niks gebeurde toentertijd nog digitaal, s ’morgens vroeg op om tafels vol naamkaartjes op alfabet klaar te leggen voor het congres, zo werden alle leden persoonlijk begroet. Ook stonden we op de zaterdag heel vroeg op om liters koffie te zetten voor alle ouders van de zitcompetitie.

Horse Event vind ik nog steeds een hoogtepunt van mijn werk. Maar op de jaren in Deurne, met de overnachtingen in het Klooster, kan ik wel met heel veel mooie herinneringen terug denken. Die eerste jaren kwamen er steeds weer nieuwe activiteiten bij en werd het steeds groter opgezet. Dat was een enorme uitdaging om het evenement te doen slagen met ons team.

Steeds meer ondernemers kwamen naar het ondernemerscongres en gingen mee met Kijkje in de Keuken. Voor veel ondernemers een geweldig uitje of zelfs hun vakantie. Het informele omgaan met elkaar tijdens de diners en vooral de borrel daarna was bar gezellig en vaak tot in de late uurtjes. En zo is het blauwe gevoel gegroeid, weten ondernemers ons en elkaar steeds beter te vinden en kunnen we zeggen, samen FNRS, samen sterk!

Jammer dat Horse Event niet door kon gaan en we geen 90 jarig bestaan kunnen vieren. De activiteiten en vooral de gezelligheid samen mis ik, dus nog maar even blijven herinneren aan al die mooie momenten!”