FNRS 90 jaar

Negentig jaar een rol van betekenis

In december 1930 werd de FNRS opgericht en in die tijd speelde het paard nog een belangrijke rol in het dagelijkse leven van vrijwel iedere Nederlander. Het paard was duidelijk zichtbaar in het straatbeeld en op de velden, inclusief het slagveld. In dagblad de Telegraaf staat in die tijd een artikel over de FNRS waarin men beschrijft dat de sterke toename van het verkeer en de daarmee gepaard gaande gevaren een van de aanleidingen was tot de oprichting van de Federatie van Nederlandse Rijscholen.

Profielfoto van Demi Uijtewaal
Demi Uijtewaal
18 september 2021 | 2 minuten lezen

Een van de redenen om de FNRS op te richten was de verbetering van de rijkunst op rijscholen zoals de maneges in die tijd vaak werden genoemd. Reeds drie maanden na de oprichting werden in februari 1931 de eerste rijexamens voor het diploma A op diverse plekken in het land afgenomen. Een van de eerste diploma’s, die van Coos Modderman uit 1935, hangt in het FNRS-kantoor als herinnering.

Vanaf de het prille begin stonden er drie zaken centraal bij de Federatie; veiligheid, kwaliteit en welzijn. Veiligheid was nodig vanwege de toename van het drukke verkeer, kwaliteit omdat in die tijd rijscholen en haar instructeurs niet altijd aan de hoogste eisen voldeden en het belang van welzijn van mens en paard werd onderwezen tijdens de rijopleiding.

Groei van de paardensport

Tot en met de Tweede Wereldoorlog speelde militairen een belangrijke rol bij de instructie op maneges. Instructie maakte in die tijd gebruik van de voorschriften no. 135 (Handleiding onderricht paardrijden ruiterschool) en 143 (Africhten van Legerpaarden) van de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Na de oorlog werden militaire paarden vervangen door pantserwagens en tanks, om die reden namen steeds meer “burgers” de rol van militairen over op maneges. Onder leiding van deze nieuwe generatie FNRS-ondernemers werd een nieuwe, meer paard- en klantvriendelijke, stijl van lesgeven ontwikkeld. Het resultaat was een enorme groei van de paardensport in de jaren 60, in die tijd zijn een groot aantal maneges ontwikkeld en gebouwd.

Belangenbehartiging

Naarmate deze beroepsgroep toenam in omvang, groeide ook de behoefte om de belangen te behartigen richting de overheid. De FNRS begon zich langzaam maar zeker te ontwikkelen als een brancheorganisatie. Ze trok daarin op met andere organisaties, met name met de NHS waar het FNRS kantoor ook was gevestigd.

De FNRS-organisatie bestond lange tijd uit slechts één medewerker, de algemeen secretaris Nora Tack. Later volgde Annelies Schuil en Jannie van de Brink (nog steeds werkzaam bij de FNRS) haar op.

Pas nadat de FNRS het ruiterpaspoort had gelanceerd is de organisatie enorm gegroeid richting haar huidige omvang. Dankzij de inspanningen van het FNRS-team en een aantal zeer gedreven leden, zoals bijvoorbeeld Ron van Eerden, is deze introductie een enorm succes geworden.

Maar ook de zit- en springcompetitie en het carrouselrijden (VCN) hebben substantieel bijgedragen aan de groei van de FNRS en haar leden.

Samen sterker

Vanwege de inkomsten uit deze activiteiten kreeg de FNRS de mogelijkheid om specialisten aan te trekken die de belangen van haar achterban op alle niveaus beter konden gaan behartigen. De FNRS was in die tijd initiatiefnemer van de Federatie van Nederlandse Hippische Ondernemers (FNHO, inmiddels FNHB). Via de FNHB was de FNRS vertegenwoordigd in de Sectorraad Paarden (SRP), het orgaan waar de hippische sector met de Rijksoverheid over alle branche gerelateerde zaken spreekt.

Inmiddels heeft de FNRS een eigen zetel in de SRP en is ze toehoorder bij de FNHB.

Op fiscaal gebied heeft de FNRS samen met LTO en andere partijen een groot succes behaald doordat het btw-tarief naar beneden werd bijgesteld voor paardenhouderijen.

In 2015 sloot de FNRS een verregaande samenwerkingsovereenkomst met de KNHS met als doel meer mensen, met meer plezier langer te laten paardrijden. De KNHS is sinds die tijd verantwoordelijk voor alles wat met ruiters te maken heeft en de FNRS als de brancheorganisatie voor alle hippische ondernemers.

Platform Ondernemende Sportbieders

Een van de belangrijkste initiatieven van de laatste jaren is de oprichting van het Platform Ondernemende Sportbieders (POS). FNRS is een van de bedenkers en initiatiefnemers van dit samenwerkingsverband. In totaal zijn er 14 ondernemersorganisaties bij aangesloten, ze vertegenwoordigen samen ongeveer 9 miljoen sporters. Het POS streeft naar een gelijk speelveld voor ondernemers in de sport en werkt hiertoe nauw samen met NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeente, de Nederlandse Sportraad en het Ministerie van VWS.

Al deze ontwikkelingen geven aan dat de FNRS na 90 jaar nog springlevend en vitaal is en duidelijk een rol van betekenis heeft.