Bijzondere verdiensten

Lid van verdienste of ere-lid zijn zij, die vanwege bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur in een algemene vergadering als zodanig zijn benoemd. Het verschil tussen erelid en lid van verdienste is dat ereleden geen geldelijke verplichtingen meer hebben.Een FNRS ambassadeur is iemand die zich gedurende vele jaren verdienstelijk heeft gemaakt voor de FNRS. Een ambassadeur kan door de werkorganisatie worden benoemd en hoeft geen lid van de FNRS te zijn.

.

Fred van Opstal

Erelid
Wie aan carrousel rijden denkt, denkt aan Fred van Opstal. Fred zat maar liefst 16 jaar in het bestuur van de Verenigde Carrouselclubs Nederland, acht jaar als secretaris en daarna acht jaar als voorzitter. Ook in moeizame periodes waren de verstandhoudingen altijd solidair en is er altijd goed samengewerkt. En door zijn tomeloze inzet binnen de VCN is hij in 2009 benoemd tot Erelid van de FNRS.

Theo den Toom

Erelid
Als je de historie van de FNRS wilt weten moet je zeker bij Theo den Toom zijn. Al sinds 1964 is hij betrokken en vergroeid met onze federatie. Als bestuurslid, penningmeester en echte manege vakman werd hij in 2011 uitgeroepen tot Erelid van de FNRS. Vanwege zijn brede inzet voor de ruitersport werden Theo en zijn broer Louis Koninklijk onderscheiden. Bevlogen en met veel respect kan hij vertellen over zijn tijd bij de FNRS, waarin hij maar liefst twintig jaar bestuurlijk actief geweest is.

Ron van Eerden

Lid van verdienste
In 2016 werd Ron van Eerden uitgeroepen tot Lid van Verdienste van de FNRS. Deze bijzondere eretitel is een blijk van waardering voor het dertigjarig lidmaatschap en zijn vrijwillige inzet voor onze federatie. Van Eerden was 25 jaar lang bestuurslid van de FNRS waarvan een groot aantal jaren vicevoorzitter. Tevens is hij een van de grondleggers van de FNRS Ruiteropleidingen en het Ruiterpaspoort. Daarnaast heeft hij zich als bestuurslid zeer actief ingezet voor het promoten van het Ruiterpaspoort bij onze leden.

Constans Manganas

Lid van verdienste
Als voorzitter binnen de FNRS gaf Constans samen met het bestuur vorm aan een duidelijke en werkbare verenigingsstructuur. Onder haar voorzitterschap groeide de FNRS, vanuit een moeilijke tijd, tot een gezonde vereniging. Zij is voortdurend bezig geweest om in het belang van de paardensport de positie van de FNRS te versterken. Alle rede om haar te benoemen tot Lid van Verdienste.

Jannie van den Brink

Ambassadeur
De steunpilaar van de FNRS is in levenden lijve Jannie van den Brink. Jannie is al bijna haar hele leven werkzaam voor de FNRS en is vrijwel onmisbaar binnen de federatie. Niks is voor haar onbekend, we noemen haar ook wel onze persoonlijke ‘Wikipedia’! Nog steeds zorgt Jannie ervoor dat onze leden vriendelijk te woord worden gestaan en alles te weten komen over onder andere het kwaliteitsbeleid en de keuringen. Jannie heeft veel affiniteit met de mensport en deze kennis helpt de FNRS tijdens bijeenkomsten over dit onderwerp.

Henk Berghuis

Ambassadeur
De ontwikkeling van het nieuwe kwaliteitsbeleid is mede tot stand gekomen door de tomeloze inzet van Henk Berghuis. Tijdens zijn functie als bestuurslid heeft Henk met veel enthousiasme bijgedragen aan het kwaliteitsbeleid zoals we het vandaag de dag kennen. De uitdaging om kwaliteit, veiligheid en welzijn in één vat te gieten ging hij geen enkele keer uit de weg. Zijn belangrijkste drijfveer, de toekomst van de paardensport, heeft hij daarbij nooit uit het oog verloren. Vanwege zijn ongekende passie voor onze sport en inzet voor zowel het FNRS- alsmede het SVP bestuur is hij benoemd tot ambassadeur van de FNRS.

Henk Kieviet Sr.

Ambassadeur
25 jaar lang zat Henk Kieviet Sr. in de ledenraad en leverde een belangrijke en constructieve bijdrage. Met zijn Manegebedrijf “Oostmoer” was Henk maar liefst 40 jaar lid van de FNRS voordat hij zijn bedrijf overdroeg aan de volgende generatie. Inmiddels staat bij deze manege de derde generatie aan het roer waarin de verbondenheid met de FNRS nog steeds zeer hoog in het vaandel staat. Uit blijk van waardering vanwege zijn nauwe betrokkenheid bij de FNRS kreeg Henk Kieviet senior in 2018, tijdens het 40-jarige jubileum van zijn manege, de titel “FNRS ambassadeur”.

Antoinette Diks

Ambassadeur
Ze stond aan de wieg van een belangrijk stukje geschiedenis van de FNRS. Mede dankzij de visie van Antoinette werd de ruiteropleiding ontwikkeld. Een opleiding waarbij de ruiter stap voor stap opgeleid wordt zowel in praktijk en theorie. Niet alleen vanwege haar belangrijke bijdrage aan de ruiteropleiding maar ook vanwege haar prestaties als bedrijfsleider en succesvolle VCN Commandant kreeg ze de titel Ambassadeur. Een paardenvrouw in hart en nieren met een duidelijke toekomstvisie voor de ontwikkeling van ruiters en onze sport.

Bram van Jaarsveld

Ambassadeur
Van Jaarsveld zat in de Technische commissie die onder andere de gehele FNRS- ruiteropleidingen hebben ontwikkeld zoals de F proeven en FNRS buitenrijden. Daarnaast was hij jarenlang betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de KNHS instructeurs- en Juryopleidingen, en was hij geëngageerd bij de zitcompetitie. Door zijn jarenlange inzet bij de FNRS en zijn bevlogenheid in de ontwikkeling en uitvoering van de KNHS Instructeurs- en Juryopleidingen kreeg van Jaarsveld de titel “FNRS ambassadeur”.

Wim van Bergenhenegouwen

Ambassadeur
Hij was een geruime tijd onderdeel van de FNRS Ledenraad, en heeft zich bevlogen ingezet voor de samenwerkingsovereenkomst de KNHS-FNRS. Onder zijn vleugels is deze samenwerking, die tot op de dag van vandaag nog steeds voortduurt, tot stand gekomen. Ook van Bergenhenegouwen was een belangrijk onderdeel bij de totstandkoming van de opleiding FNRS Buitenrijden. Vandaag de dag is hij voornamelijk betrokken bij diverse dossiers die te maken hebben met belangrijke onderwerpen zoals stikstof en natuurontwikkeling en is hij klankbord bij dossiers waar de Overheid bij betrokken is. Zijn inzet voor de FNRS en zijn betrokkenheid zorgen ervoor dat hij een echte ambassadeur is.

Joep Bartels

Ambassadeur
Visionair pur sang, dat kunnen we met zekerheid zeggen over Joep Bartels. Wie aan de paardensport denkt, denkt al snel aan Bartels. Zijn grote passie, de paardensport, heeft al vele successen gekend door zijn benadering. De drijvende kracht achter Bartels Academy, de bedenker van de Kür op muziek en nauw betrokken bij ‘Deurne’ en het Rabo Talentenplan. Voortdurend bezig met het vernieuwen en professionaliseren van de sport, waarbij hij ook de FNRS een warm hart toedraagt. Joep is de bedenker van onder ander de zit- en springcompetitie, de Hippsiche Ondernemer Dag, de stichting HIP, het trendpanel en is sinds jaar en dag klankbord voor de FNRS organisatie. Joep Bartels werd dan ook met veel lof uitgeroepen tot ambassadeur van de FNRS.

Vincent Valk

Ambassadeur
De enorme inzet voor onze federatie heeft Valk doen benoemen tot ambassadeur. Toen Vincent aantrad als bestuurslid van de FNRS verkeerde de federatie in een onrustig vaarwater. Mede door zijn standvastige optreden heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het financieel gezond maken van de FNRS. Als penningmeester van de SVP werd er door Vincent veel tijd gestoken in het veiliger maken van onze sector.

Pieter Siemerink

Ambassadeur