Arepa

Werken in een veilige werkomgeving is voor hippische ondernemers belangrijk om de veiligheid van hun paarden, personeel en klanten of bezoekers te waarborgen. Op veel hippische bedrijven wordt er gewerkt met diverse elektrische installaties en machines die, bij een mankement, een verhoogd risico op letsel, elektrocutie en brand kunnen veroorzaken. Er zijn een aantal wettelijke verplichtingen omtrent elektrische installaties waar ook hippische ondernemers aan moeten voldoen. Voldoet jouw bedrijf aan al deze eisen en is het daarmee een veilige (werk)omgeving?

Wettelijk eisen nieuwe installaties

Bedrijfsgebouwen moeten aan het bouwbesluit van het jaar waarin ze gebouwd worden. Elektrische installaties moeten voldoen aan de NEN 1010 en aan de Arbowetgeving.

Eisen voor bestaande installaties

Bestaande elektrische installaties in gebouwen moeten (brand)veilig zijn. Daarom moeten deze met regelmaat geïnspecteerd worden. Een periodieke inspectie van deze installaties en machines voorkomt eventuele incidenten en is gericht op het opsporen van (potentiële) defecten om veel schade te voorkomen. Vaak is inspectie van elektrische installaties ook een eis van de verzekeraar en een verplichting vanuit de Arbowetgeving. Aanvullend is het ook noodzakelijk voor bedrijven die ISO-gecertificeerd zijn.

Door periodieke inspecties kan een hippische ondernemer bij een incident aantonen dat de alle redelijk te nemen maatregelen zijn genomen.

Belang van deze inspecties voor hippische ondernemers

  • voldoen aan eisen van verzekeraars
  • voldoen aan de Arbowetgeving
  • geef aan dat een veilige werkomgeving prioriteit is
  • minimaliseer het risico op incidenten en boetes
  • verleng levensduur installaties, machines en arbeidsmiddelen

Er zijn verschillende inspectiemogelijkheden gericht op specifieke risico’s in de bedrijfsvoering.

Bedrijfsrisico

Inspectie

Uitleg

Brandrisico elektra

SCIOS scope 10

Elektrisch materiaal wordt beoordeeld op brandrisico’s door controle op oneigenlijk gebruik of een defect dat brand kan veroorzaken. Bij deze inspectie wordt het bedrijf, installaties en machines visueel beoordeeld. Worden er infraroodopnames en metingen gedaan waar nodig. Er volgt een rapportage met foto’s van de aangetroffen risicovolle situaties.

 

Bij deze inspectie worden alleen de elektrische installaties gecontroleerd op brandrisico.

Brandrisico elektra + veiligheidsinspectie

SCIOS scope 10 + ARBO-check

Met deze inspectie voldoet een bedrijf aan de gestelde eisen rondom brandveiligheid én de verplichting vanuit de Arbowet voor een aantoonbare veilige werkplek voor dieren, medewerkers en bezoekers.

 

Veiligheid medewerkers en gebruikers

NEN 3140

Bestaande elektrische installaties worden geïnspecteerd. Je krijgt een analyse van de algehele staat van de elektrische installatie en krijgt aanbevelingen voor verbetering van installaties.

 

Deze inspectie is niet wettelijk verplicht, maar geeft wel de meest praktische invulling aan wettelijke eisen.

 

Het verschil met de SCIOS scope 10 is dat er bij deze inspectie de elektrische installaties geïnspecteerd wordt, gericht op een veilige bedrijfsvoering.

Brandrisico elektrische installaties

NTA 8220

Deze inspectie richt zich specifiek op de brandveiligheid van elektrisch installaties en het daarop aangesloten elektrisch materiaal. NTA 8220 gaat specifiek in op de brandrisico’s. Daarmee is de NTA 8220 een aanvulling op de NEN 3140.

Risico zonnestroom (PV) installaties

SCIOS scope 12

Een inspectie van de zonnestroominstallaties DC- en AC-zijdig, waarbij AC-zijdig de scope reikt vanaf de omvormer(s) van de PV-installatie tot en met de hoofdaansluiting.

 

Elektrische inspectie inplannen

Leden van de FNRS kunnen via FNRS-partner Aon bij AREPA Inspexx een inspectie van hun elektrische installaties, machines en arbeidsmiddelen laten uitvoeren. De inspectie geeft inzicht in de risico’s bij het gebruik van bepaalde apparaten en hoe deze tijdig voorkomen kunnen worden.

Voor FNRS-leden geldt er 5% korting voor NEN 3140 inspecties en Scios Scope 10 en 12 inspecties. Via onderstaande link kan een inspectie worden aangevraagd.

Vraag inspectie elektrische installatie aan