Kwaliteitsbeleid

De FNRS en de aangesloten ruitersportcentra staan voor kwaliteit, veiligheid en welzijn. FNRS-bedrijven worden elke 2,5 jaar op deze kernwaarden beoordeeld. Het is belangrijk dat elke bezoeker aan een FNRS-bedrijf weet dat de kwaliteit van de aangeboden diensten, de veiligheid op de accommodatie en het welzijn van de paarden hiermee gewaarborgd is. Daarnaast verhoogt het de kwaliteit van de hippische sector én zorgt het ervoor dat ondernemers trots zijn op hun FNRS-lidmaatschap.

De FNRS en de aangesloten ruitersportcentra staan voor kwaliteit, veiligheid en welzijn. FNRS-bedrijven worden elke 2,5 jaar op deze kernwaarden beoordeeld. Het is belangrijk dat elke bezoeker aan een FNRS-bedrijf weet dat de kwaliteit van de aangeboden diensten, de veiligheid op de accommodatie en het welzijn van de paarden hiermee gewaarborgd is. Daarnaast verhoogt het de kwaliteit van de hippische sector én zorgt het ervoor dat ondernemers trots zijn op hun FNRS-lidmaatschap.

Met het FNRS-gevelbord laat een bedrijf zien dat ze voldoen aan de basiseisen van kwaliteit, veiligheid en welzijn. Een bedrijf kan ook extra punten behalen waar drie, vier of vijf sterren mee behaald kunnen worden. Deze bedrijven hebben bijvoorbeeld uitgebreidere faciliteiten.

Iedereen mag erop vertrouwen dat een FNRS-bedrijf de zaken goed voor elkaar heeft, zowel mens én dier.

FNRS-bedrijf voldoet aan de basiseisen

Het nieuwe FNRS-kwaliteitsbeleid is volledig gericht op de kernwaarden kwaliteit, veiligheid en welzijn. Vooral welzijn krijgt een prominentere rol. De nadruk lag teveel op de faciliteiten en daarmee werd niet het juiste signaal afgegeven passend bij de eisen van deze tijd. Het uiteindelijke doel is om de kwaliteit in de hippische sector nog verder omhoog brengen én ervoor zorgen dat ondernemers trots kunnen zijn om te voldoen aan deze kwaliteitseisen.

Het keuringsrapport van de FNRS bestaat uit basiseisen, onderwerpen waar sterren mee behaald kunnen worden en adviespunten. Heeft een FNRS-bedrijf voldoende punten behaald om te voldoen aan de basiseisen? Dan voldoet het bedrijf aan de minimale eisen van het FNRS-lidmaatschap en mag de organisatie het FNRS-gevelbord ophangen.

Download het handboek FNRS-kwaliteitsbeleid

Alle punten die tijdens de kwaliteitskeuring op een hippisch bedrijf worden beoordeeld zijn uitgewerkt in het ‘Handboek FNRS-kwaliteitsbeleid’. In dit handboek staan ook nuttige tips en adviezen om de bedrijfsvoering te verbeteren. De punten die worden beoordeeld door Stichting Veilige Paardensport komen terug in een separate rapportage. Vanaf 2021 worden de keuringen voor de FNRS en SVP door één inspecteur uitgevoerd.

Waar wordt op gekeurd?

In het ‘Handboek FNRS-kwaliteitsbeleid’ staat uitgelegd waar bedrijven aan moeten voldoen. Deze eisen zijn onderverdeeld in zeven hoofdstukken: 

1. Lidmaatschaps- en wettelijke eisen

Een bedrijf in Nederland dient te voldoen aan wettelijke eisen, zoals het bezitten van de juiste vergunning en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De FNRS controleert of bedrijven aan deze wettelijke normen blijven voldoen. De FNRS heeft daarnaast een aantal aanvullende lidmaatschapseisen zoals een veiligheidscertificaat van Stichting Veilige Paardensport, een aansprakelijkheidsverzekering en KNHS-lidmaatschappen voor manegeruiters.

2. Paardenwelzijn

De FNRS heeft welzijn hoog in het vaandel staan. In de basiseisen gaan wij er vanuit dat de ondernemer toeziet dat het welzijn van alle paarden op het bedrijf wordt gewaarborgd. Dat betekent ook dat wordt toegezien op paarden die niet van de ordernemer zelf zijn. Dit valt onder de zorgplicht. Om het paardenwelzijn te beoordelen wordt er gekeken naar de algehele gezondheid van de paarden. Bij maneges wordt er nog extra gekeken naar de maximale belasting per paard en of het paardenbestand is afgestemd op de doelgroep.

Huisvesting en vrije beweging zijn belangrijke criteria voor het welzijn van de paarden. De boxmaat en het aantal uren op een weide of paddock (vrije beweging) en de onderlinge contactmogelijkheid staan in relatie tot elkaar. Deze punten worden bij elkaar opgeteld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vrije beweging in de zomer en winterperiode.

Er wordt gekeken of paarden zoveel mogelijk de hele dag over ruwvoer en water beschikken. Voor paarden die in een groep worden gehouden moet voor de paarden voldoende voer beschikbaar zijn en voldoende ruimte om bij het voer te komen. Het management rondom de gezondheid van de paarden wordt ook gecontroleerd.

3. Orde en netheid

Bedrijven aangesloten bij de FNRS zijn schoon en netjes. Dit is een basiseis. Daarom wordt tijdens de keuring gelet op de orde en netheid van de gebouwen, het erf, de binnenruimtes en de sanitaire voorziening waaronder de toiletruimte.

Hierbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar omheiningen, de mestplaats, opslag van fourage en machines, conditie van de weides, de keuken, entree en sanitair. De inspecteur geeft van al zijn indrukken een gemiddelde beoordeling.

4. Inrichting faciliteiten

Bij de inrichtingsfaciliteiten wordt gekeken naar de ontvangstruimte. Met ontvangstruimte wordt bedoeld: kantine, foyer of andere plaats om klanten te kunnen ontvangen. Er wordt tijdens een keuring bijvoorbeeld gekeken of een ontvangstruimte voldoende zitplaatsen heeft, of er uitzicht op de rijbaan is en of er een terras aanwezig is.

5. Marketing

De FNRS is een ondernemersvereniging die werkt aan een duidelijke merkstrategie waarbij kwaliteit, veiligheid en welzijn belangrijke waardes zijn. Dit kunnen we met elkaar uitdragen. Bedrijven zijn erbij gebaat de marketing van het eigen bedrijf op orde te hebben. FNRS wil haar merk uitdragen. Door dit samen te doen versterken wij het collectief. Het FNRS-bord aan de gevel is een basiseis.

De inspecteurs kijken of bedrijven een duidelijke website met NAW-gegevens hebben, of kwaliteit, veiligheid en welzijn goed is uitgelegd en of de informatievoorziening voor klanten goed geregeld is. De dragen van bedrijfskleding valt hier ook onder.

6. Management en personeel

De FNRS staat voor goed management en personeel. Kwaliteit komt naar voren bij hoe de managementzaken en het personeelsbeleid zijn geregeld. Tijdens de keuring kijkt de inspecteur bijvoorbeeld naar het overzicht pensionovereenkomsten.

Ten aanzien van personeel moeten FNRS-bedrijven een gezond personeelsbeleid hebben. Dat betekent dat er geldige contracten en duidelijke werkafspraken zijn. Dit is vastgelegd in een personeelsreglement. Ook voor stagiaires en vrijwilligers moet er een schriftelijke overeenkomst zijn.
Instructeurs zijn een belangrijke schakel voor uw bedrijf. Alle instructeurs dienen gediplomeerd te zijn conform de eisen van de Stichting Veilige Paardensport (SVP). Hier vind je welke opleidingen goedgekeurd zijn door SVP. Het volgen van bijscholingen wordt extra beloond.

7. Faciliteiten

De faciliteiten van de accommodatie worden beoordeeld. De meeste faciliteiten, zoals stapmolen en longeercirkel, worden meegeteld voor de sterren. Enkele faciliteiten, zoals een afspuitplaats en minimaal één binnen- of buitenrijbaan, zijn een basiseis voor het lidmaatschap van de FNRS. Duurzaamheidsfaciliteiten leveren extra punten op.

Download aanvullende documenten (FNRS-leden)