Sectorraad Paarden

De FNRS heeft een zetel in de Sectorraad Paarden. Constans Manganas, voorzitter van de FNRS, vertegenwoordigt de organisatie. Met deze directe zetel worden de communicatielijnen korter en kan de FNRS haar inzet voor de belangen van haar leden verbreden.

De SRP behartigt de collectieve belangen van hippische organisaties in Nederland. De partijen die de SRP vormen zijn onderverdeeld in de categorieën sport, fokkerij en ondernemers. Tot voor kort was de FNRS indirect vertegenwoordigd via de Federatie van Nederlandse Hippische Brancheorganisaties (FNHB) en bestond het bestuur uit zes personen. Deze zetel voor de FNRS vormt de zevende zetel in het bestuur.

De FNRS vertegenwoordigt een grote groep hippische ondernemers. Meepraten over de zes thema’s welzijn, gezondheid, onderwijs, ruimtelijke ordening en milieu, registratie en identificatie, sociaal, fiscaal en economische zaken is van groot belang. Het voordeel is tweeledig: de FNRS geeft haar leden een stem binnen het bestuur en tegelijkertijd doet de SRP haar voordeel met de kennis en ervaring van FNRS-leden.