Financiële regelingen voor ondernemers

Een overzicht van actuele financiƫle regelingen voor ondernemers tijdens de coronacrisis.

Een overzicht van actuele financiƫle regelingen voor ondernemers tijdens de coronacrisis.

Update dinsdag 31 maart 2020 - 10.30 uur

Op dinsdagavond 17 maart kondigde het kabinet enkele nieuwe en gewijzigde noodmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers aan. Het doel is om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, en ondernemers op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Tozo

 

 

Belastingsuitstel

  STATUS: Regeling opengesteld
Voor wie

Ondernemers die aangifte hebben gedaan en een aanslag hebben ontvangen voor inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw)

 

 
Wat houdt de regeling in

Belastingdienst stopt per direct de invorderingen en eventuele verzuimboetes voor een periode van drie maanden.

 

 
Aanvragen regeling

Om aanspraak te maken op deze regeling stuurt u een brief naar de belastingdienst. Zie onderstaande link voor meer informatie.

 

 
Meer informatie

Meer informatie over hoe u hier gebruik van kan maken is te vinden op de website van de belastingdienst.

 

Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) - regeling

  STATUS: Regeling opengesteld
Voor wie

Voor ondernemers die inkomsten mislopen door de maatregelen tegen het coronavirus. Ondernemers kunnen de BMKB benutten voor overbruggingskrediet of om hun rekening courant-krediet te verhogen

 

 
Wat houdt de regeling in

Omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB wordt verhoogd van 50% naar 75%. Het ministerie van EZK staat via de BMKB regeling borg voor de kredieten aan ondernemers zodat deze makkelijker geld kunnen lenen.

 

 
Aanvragen regeling

Om aanspraak te maken op deze regeling neemt u contact op met uw eigen kredietverstrekker

 

 
Meer informatie

Actuele informatie over de regeling is te vinden bij de Rijksoverheid

 

Banken geven MKB bedrijven een half jaar uitstel

  STATUS: Regeling opengesteld
Voor wie

Voor ondernemers die een financiering tot maximaal 2,5 miljoen euro hebben bij één van de deelnemende banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank)

 

 
Wat houdt de regeling in

Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro.

 

 
Aanvragen regeling

Om aanspraak te maken op deze regeling neemt u contact op met uw bank. U moet aantonen dat uw bedrijf gezond is, zorg er daarom voor dat uw jaarcijfers zoveel mogelijk op orde zijn.

 

 

Meer informatie

 

Neem contact op met uw eigen bank voor uitgebreidere informaiten. Op de website van de Kamer van Koophandel is een korte uitleg van de regeling beschikbaar

 

 

Rentekorting op microkredieten Qredits

  STATUS: Regeling opengesteld
Voor wie

De rentekorting op microkredieten geldt voor kleine ondernemers die gebruik maken van kredieten van Qredits of gebruik willen gaan maken van kredieten van Qredits

 

 
Wat houdt de regeling in

Het kabinet ondersteund Qredits waardoor de aflossing op kredieten 6 maanden wordt uitgesteld en het rentepercentage tijdens deze periode wordt verlaagd tot 2%.

 

 
Aanvragen regeling

Voor rentekorting op uw bestaande microkrediet bij Qredits, of een nieuwe kredietaanvraag, kunt u rechtstreeks bij Qredits terecht. 

 

 
Meer informatie Meer informatie kunt u vinden op de website van Qredits

 

Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

  STATUS: Regeling opengesteld
Voor wie

De regeling GO is voor (middel) grote bedrijven die problemen hebben met het krijgen van een lening bij de bank.

 

 
Wat houdt de regeling in

Met de GO regeling helpt de overheid bedrijven door 50% garantie te geven op bankleningen en bankgaranties. Dit geldt voor leningen en garanteis vanaf 1.5 miljoen euro tot maximaal 50 miljoen euro per onderneming.

 

 
Aanvragen regeling

De GO loopt via geaccrediteerde financiers, in dit gval de bank. 

 

 
Meer informatie Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

  STATUS: Regeling opengesteld
Voor wie

Voor ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen terwijl de vaste lasten doorlopen.

 

 
Wat houdt de regeling in

De overheid stelt éénmalig een gift van 4.000 euro voor een periode van drie maanden beschikbaar. Hiervoor moet u als bedrijf wel aan bepaalde voorwaarde voldoen (zie onderstaande link). Lees hier meer over in ons recente nieuwsartikel

 

 
Aanvragen regeling

Om gebruik te maken van de regeling dient u aan enkele voorwaarden te voldoen. De voorwaarden treft u hier. Gebruik maken van deze regeling kan via onderstaande link.

 

 

Meer informatie

 

Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. Hier kunt u zich ook aanmelden voor deze regeling.

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

 

STATUS: Regeling opengesteld

Voor wie

Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de knel komen door de coronacrisis.

 

 
Wat houdt de regeling in

Met deze regeling zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk. Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Daarnaast kan een lening voor het bedrijfskapitaal worden aangevraagd (maximaal €10.157).

 

 
Aanvragen regeling

Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. De aanvraag kan dus worden gedaan bij uw eigen gemeente. Let op, het gaat hier om de woongemeente, niet de gemeente waar het bedrijf is gevestigd. Kijk op onderstaande link of in aanmerking komt voor deze regeling.

 

 

Meer informatie

 

De Rijksoverheid heeft een vraag en antwoord online gezet.

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

  STATUS: Regeling binnenkort opengesteld
Voor wie

Voor ondernemers die een omzetverlies hebben van minimaal 20% gemeten vanaf 1 maart 2020. 

 

 
Wat houdt de regeling in

Tegemoetkoming in de loonkosten (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies) voor een periode van drie maanden. Medewerkers mogen in deze periode niet ontslagen worden op bedrijfseconomische gronden en de werkgever moet 100% loon doorbetalen.

 

 
Aanvragen regeling

Aanvraag voor de NOW regeling moet worden ingediend bij het UWV. De verwachting is dat ondernemers vanaf 6 april 2020 de aanvraag voor de NOW regeling kunnen indienen.

 

 

Meer informatie

 

Actuele informatie overde NOW regeling is te vinden op de website van de Rijksoverheid

 

Lid worden?FNRS bedrijven