Belangenbehartiging & lobby

Samen staan we sterker. Daarom behartigen wij de belangen van de hippische sector richting andere partijen. Om onze stem zo goed mogelijk te laten horen zijn we aangesloten bij en hebben we contacten met diverse organisaties en verenigingen.

Samen staan we sterker. Daarom behartigen wij de belangen van de hippische sector richting andere partijen. Om onze stem zo goed mogelijk te laten horen zijn we aangesloten bij en hebben we contacten met diverse organisaties en verenigingen.

European Horse Network

Naast het contact dat wij hebben met diverse organisaties en vereniging is de FNRS sinds 2016 toegetreden tot het European Horse Network (EHN). Het EHN zet zich in voor de ontwikkeling van de hippische sector in Europa. Ze helpt haar leden om de zichtbaarheid en impact van de gehele paardensector te vergroten. Daarnaast acteert de EHN als een algemeen platform voor de gehele paardensector richting de media en de Europese politiek. De leden delen cijfers met elkaar over de ontwikkelingen binnen de hippische sector per land, om zo een algemeen beeld te krijgen van de Europese hippische sector.

Platform Ondernemende Sportaanbieders

De FNRS is een van de initiatiefnemers van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Het POS is een initiatief van de Federatie Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS), de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG), de Vereniging van Buitensport Ondernemingen (VeBON), Sportfondsen Nederland,  de branchevereniging  voor ondernemers in de watersport (HISWA) en  de branchevereniging voor ondernemers in de fitnessbranche (NL Actief).
Het POS richt zich op het behartigen van de belangen van ondernemende sportaanbieders en zorgt ervoor dat deze ondernemers aan tafel mogen met beleidsmakers en politici. Daarnaast heeft de samenwerking de grote meerwaarde dat de verschillende brancheorganisaties kennis en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Daardoor hoeft het wiel m.b.t. personeelsbeleid, regelgeving, cao´s etc., niet bij elke organisatie opnieuw uitgevonden te worden.

Sectorraad Paarden

Naast een stem bij het European Horse Network en het Platform Ondernemende Sportaanbieders heeft de FNRS ook een zetel in de Sectorraad Paarden. Nico Bezemer, voorzitter van de FNRS, vertegenwoordigt de organisatie. Met deze directe zetel worden de communicatielijnen korter en kan de FNRS haar inzet voor de belangen van haar leden verbreden.

De SRP behartigt de collectieve belangen van hippische organisaties in Nederland. De partijen die de SRP vormen zijn onderverdeeld in de categorieën sport, fokkerij en ondernemers. Tot voor kort was de FNRS indirect vertegenwoordigd via de Federatie van Nederlandse Hippische Brancheorganisaties (FNHB) en bestond het bestuur uit zes personen. Deze zetel voor de FNRS vormt de zevende zetel in het bestuur.

De FNRS vertegenwoordigt een grote groep hippische ondernemers. Meepraten over de zes thema’s welzijn, gezondheid, onderwijs, ruimtelijke ordening en milieu, registratie en identificatie, sociaal, fiscaal en economische zaken is van groot belang. Het voordeel is tweeledig: de FNRS geeft haar leden een stem binnen het bestuur en tegelijkertijd doet de SRP haar voordeel met de kennis en ervaring van FNRS-leden.

                  

In de position papers hiernaast leest u wat onze standpunten zijn over de meest belangrijke onderwerpen in de hippische sector.