Belangenbehartiging & lobby

Samen staan we sterker. Daarom behartigen wij de belangen van de hippische sector richting andere partijen. Om onze stem zo goed mogelijk te laten horen zijn we aangesloten bij en hebben we contacten met diverse organisaties en verenigingen.

Samen staan we sterker. Daarom behartigen wij de belangen van de hippische sector richting andere partijen. Om onze stem zo goed mogelijk te laten horen zijn we aangesloten bij en hebben we contacten met diverse organisaties en verenigingen.

Belangenbehartiging FNRS

FNRS houdt zich stelselmatig bezig met het uitoefenen van invloed op beleidsmakers van relevante organisaties, besturen en ministeries om de belangen van hippische ondernemers te behartigen. Lees hieronder met welke onderwerpen en dossiers de FNRS op dit moment bezig is en wat de status is. 

Periode Betrokken Status
Juni 2023 Sectorraad Paarden (SRP)

Werkgroep fiscaal bijeenkomst

Juni 2023

Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS)

BTW lobby Platform Ondernemende Sportaanbieders

Juni 2023  

MKB-Nederland Jaarcongres in Den Haag 

Juni 2023

European Horse Network

Presentatie & workshop scenarioplanning European Horse Network

Juni 2023 Ursula von der Leyen

Bijeenkomst European Horsenetwork in Brussel met EU President Ursula von der Leyen

Mei 2023 Minister Helder van sport

Bestuurlijk overleg met minister Helder van sport

Mei 2023 Sectorraad Paarden (SRP)

Werkgroep gezondheid over het protocol extreme temperaturen 

Mei 2023 Horse Economic Forum

Bijdrage hippische sector Nederland voor het Horse Economic Forum

Mei 2023 Stichting HIP 

Scenario onderzoek presentatie 

April 2023 European Horse Network 

Presentatie toekomst onderzoek

April 2023 Trendpanel Paard 

Presentatie scenario onderzoek

April 2023

Aeres 

Strategische bijeenkomst toekomst dierhouderij 

Maart 2023 Kassa

Landelijk optreden programma Kassa over vermeende misstanden manege’s

Maart 2023 Sectorraad Paarden (SRP)

Werkgroep gezondheid hitteprotocol 

Maart 2023  

Netwerkbijeenkomst onderwijs over social license 

Maart 2023 Sectorraad Paarden (SRP)

Bijeenkomst werkgroep gezondheid over o.a. het landelijke hitteprotocol 

Maart 2023 ORUN

Vergadering over o.a. erkenning instructeurs diploma en niveau 1

Maart 2023 Nederlandse Sportraad

Gesprek met voorzitter Nederlandse Sportraad over toekomst ondernemers in de sport

Maart 2023 Gemeente Amsterdam

Overleg over paardvriendelijke paardensport 

Maart 2023 European Horse Network (EHN)

Overleg toekomst paardensport 

Maart 2023 Aeres Hippisch Centrum 

Netwerkbijeenkomst toekomst paardensport 

Maart 2023 Sectorraad Paarden (SRP)

Bijeenkomst lancering hippisch sectorfonds 

Maart 2023 Ministerie van Defensie

Bespreking Ministerie van Defensie over mogelijke heropening vliegbasis de Peel 

Maart 2023 Koninklijke Luchtmacht

Bespreking met Koninklijke Luchtmacht over beperking overlast militaire oefeningen 

Februari 2023 Sportakkoord 2.0 minister Helder

Spreker op het congres sportief verbinden met minister Helder van sport over het belang van ondernemers in de sport

Februari 2023

Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS)

Bijeenkomst over invulling sportakkoord

Februari 2023 European Horse Network (EHN)

Meeting over toekomst scenario onderzoek 

Februari 2023 Provincie Zuid Holland en Noord Holland

Gesprek over stikstofproxlematiek 

December 2022

European Horse Network (EHN)

Bijeenkomst Europees parlement social license to operatie VWS voorbereiden en ondertekenen sportakkoord 2.0

December 2022

Tweede Kamer 

WGO sport

December 2022 Sectorraad Paarden (SRP)

Bijeenkomst werkgroep fiscaal provincie ZH-NH stikstof 

December 2022 Sectorraad Paarden (SRP)

Bijeenkomst werkgroep gezondheid 

December 2022

Sectorraad Paarden (SRP)

 Bijeenkomst paardenwelzijn 

November 2022 World Horse Welfare Foundation Bijeenkomst "When does use become abuse?"
November 2022 European Horse Network (EHN)

Bijeenkomst over sustainable equine label. 

Oktober 2022 Sectoroverleg Sport

Bijeenkomst over energiecrisis en coronaplan.

Oktober 2022 Provinie Zuid-Holland / Noord-Holland

Onderzoeken mogelijkheden veldonderzoek stikstof.

Oktober 2022 Ministerie van Sport Zorg over stijgende energiekosten is geuit. Sportakkoord II komt tot stand. Hiermee krijgen ondernemers in de sport ook een stem. 
Oktober 2022 Minister van Stikstof, Stikstofbemiddelaar Remkes SRP, en daarmee FNRS, dringen aan op betrokkenheid paardenhouderijen bij gesprekken over gebiedsontwikkelig rondom kwetsbare natuurgebieden. 
September 2022 Ministerie van Sport en Gezondheid Inventarisatie over mogelijke gevolgen nieuwe corona-uitbraak. Vanuit POS is noodzaak openblijven sport onderstreept en zijn sectorplannen ingediend. 

 

European Horse Network

Naast het contact dat wij hebben met diverse organisaties en vereniging is de FNRS sinds 2016 toegetreden tot het European Horse Network (EHN). Het EHN zet zich in voor de ontwikkeling van de hippische sector in Europa. Ze helpt haar leden om de zichtbaarheid en impact van de gehele paardensector te vergroten. Daarnaast acteert de EHN als een algemeen platform voor de gehele paardensector richting de media en de Europese politiek. De leden delen cijfers met elkaar over de ontwikkelingen binnen de hippische sector per land, om zo een algemeen beeld te krijgen van de Europese hippische sector.

Platform Ondernemende Sportaanbieders

De FNRS is een van de initiatiefnemers van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Het POS is een initiatief van de Federatie Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS), de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG), de Vereniging van Buitensport Ondernemingen (VeBON), Sportfondsen Nederland,  de branchevereniging  voor ondernemers in de watersport (HISWA) en  de branchevereniging voor ondernemers in de fitnessbranche (NL Actief).
Het POS richt zich op het behartigen van de belangen van ondernemende sportaanbieders en zorgt ervoor dat deze ondernemers aan tafel mogen met beleidsmakers en politici. Daarnaast heeft de samenwerking de grote meerwaarde dat de verschillende brancheorganisaties kennis en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Daardoor hoeft het wiel m.b.t. personeelsbeleid, regelgeving, cao´s etc., niet bij elke organisatie opnieuw uitgevonden te worden.

Sectorraad Paarden

Naast een stem bij het European Horse Network en het Platform Ondernemende Sportaanbieders heeft de FNRS ook een zetel in de Sectorraad Paarden. Nico Bezemer, voorzitter van de FNRS, vertegenwoordigt de organisatie. Met deze directe zetel worden de communicatielijnen korter en kan de FNRS haar inzet voor de belangen van haar leden verbreden.

De SRP behartigt de collectieve belangen van hippische organisaties in Nederland. De partijen die de SRP vormen zijn onderverdeeld in de categorieën sport, fokkerij en ondernemers. Tot voor kort was de FNRS indirect vertegenwoordigd via de Federatie van Nederlandse Hippische Brancheorganisaties (FNHB) en bestond het bestuur uit zes personen. Deze zetel voor de FNRS vormt de zevende zetel in het bestuur.

De FNRS vertegenwoordigt een grote groep hippische ondernemers. Meepraten over de zes thema’s welzijn, gezondheid, onderwijs, ruimtelijke ordening en milieu, registratie en identificatie, sociaal, fiscaal en economische zaken is van groot belang. Het voordeel is tweeledig: de FNRS geeft haar leden een stem binnen het bestuur en tegelijkertijd doet de SRP haar voordeel met de kennis en ervaring van FNRS-leden.

        

In de position papers hiernaast leest u wat onze standpunten zijn over de meest belangrijke onderwerpen in de hippische sector.