Column

Robert van Almkerk: "Wat is het nut van het kwaliteitsbeleid?" 

“De ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel, zo ook in de hippische wereld. De FNRS en de aangesloten ruitersportcentra staan voor kwaliteit, veiligheid en welzijn. Dat is onze merkwaarde. Het is niet alleen van belang om uit te leggen wat het betekent, maar we zullen de waarde ook inhoud moeten geven. Daarom hebben we in 2021 een nieuwe keuring opgesteld. De inhoud laat zien dat kwaliteit uit meerdere facetten bestaat. En duidelijk is ook wat het niet is: ‘hoe luxer hoe beter’.  

Profielfoto van Robert van Almkerk
5 april 2024 | 2 minuten lezen

In de jaren 80 is de FNRS gestart met het keuren van bedrijven om de kwaliteit van de aangesloten leden te meten. Met een controlelijst gingen de inspecteurs bedrijven langs om ze vervolgens een x-aantal sterren te geven. Een prima graadmeter om te kijken hoe je ervoor staat met je te onderscheiden van andere bedrijven met het aantal sterren. Maar de maatschappij kijkt tegenwoordig anders naar sterren en onderscheidend vermogen. Daarom heeft de FNRS het roer omgegooid met meer focus op kwaliteit, veiligheid en welzijn en kijkt zij bij een keuring vooral naar toekomstbestendig ondernemen. Dat gebeurt vanuit een positieve insteek: de FNRS keurt niet om bedrijven ergens op af te rekenen maar juist om ondernemers te ondersteunen.  

De lat moet hoger 

Paardenwelzijn krijgt in de publieke opinie steeds meer aandacht. We moeten daarom hippische ondernemers helpen door te laten zien hoe zij ervoor staan en wat je kunt doen om naar een volgende stap te gaan. Het is mooi om te zien dat we nu al progressie boeken met elkaar. In de ogen van sommige mensen te kleine, maar het zijn stappen in de goede richting. De komende jaren zal de lat op het gebied van huisvesting en vrije beweging hoger komen te liggen. Dit is bij de introductie ook al opgenomen in het kwaliteitshandboek.   

Faciliteiten niet bepalend 

Maar kwaliteit bestaat uit meer dan alleen welzijn. Zo laten we bijvoorbeeld ook de netheid van het bedrijf meewegen. In de eerdere ‘sterrenkeuring’ kwam de kritiek naar voren dat het aantal faciliteiten te veel bepalend was voor het eindrapport. Het aantal faciliteiten is daarom wat meer losgelaten; belangrijker is dat wat er is netjes moet zijn. We zijn in de keuring ook wat strenger geworden op netheid. De normen zijn allemaal uitgeschreven in het handboek. Opruimen is immers de goedkoopste manier van kwaliteit leveren en vooral iets dat je moet organiseren. Een van de andere vernieuwingen in de huidige kwaliteitseisen is mede daarom het management. Het is ook één van de hoofdstukken, naast marketing, waar nog veel groei te behalen is.  

Toekomstgericht ondernemen 

Wat heeft het kwaliteitsbeleid dan voor nut? De FNRS mikt hiermee op toekomstgericht ondernemen. Het keuringsrapport is de spiegel voor je bedrijf om te zien hoe je ervoor staat. Het geeft je inzicht over je ondernemerschap en door erover in gesprek te gaan met je accountmanager kun je altijd stappen maken om het bedrijf te ontwikkelen. In deze filosofie gaat het er dus om dat ontwikkeling van belang is om toekomstgericht te ondernemen. 

Een ander belangrijk nut is het inhoudelijk kunnen bewijzen van de kwaliteit, veiligheid en welzijn op jouw bedrijf. Met jouw eindrapportages kun je de inhoud uitdragen aan klanten, leveranciers en andere betrokkenen. Maak duidelijk hoe je op de onderwerpen scoort en laat zien waar je nog kunt groeien. Stilstaan is immers achteruitgang.”