Column

Haike Blaauw: "Matig de belastingverhoging"

Het demissionaire kabinet heeft tijdens Prinsjesdag diverse maatregelen voor 2024 gepresenteerd en daar gaat ook de hippische sector de gevolgen van ondervinden.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
21 september 2023 | 2 minuten lezen

Een van die voornemens is het per 1 januari 2025  verhogen van het btw-percentage op “agrarische inputgoederen” (lees alle voer en bijvoorbeeld ook stro) van 9% naar 21%. Indien deze maatregel daadwerkelijk doorgevoerd wordt dan komt dit neer op een prijsverhoging van maar liefst 12%! Het is uiteraard nog niet zeker of deze maatregel daadwerkelijk toegepast gaat worden, daar gaat de Tweede Kamer zeker nog over debatteren tijdens de Algemene Beschouwingen.

Loonkosten en belasting vervoer stijgt

Naast de stijging van voerkosten lijken ook belastingen rondom vervoer omhoog te gaan. Gelukkig is de verhoging van de belasting op brandstoffen inmiddels van tafel. Ook de kosten van arbeid zullen omhoog gaan aangezien de minimumlonen wederom worden verhoogd. De vakbonden roepen om een loonsverhoging van 8% en dat heeft ongetwijfeld zijn weerslag op alle cao’s. De hippische sector heeft dan weliswaar geen cao, maar moet op de arbeidsmarkt wel concurreren met sectoren die wel cao-lonen hanteren. Dat heeft dus wel degelijk ook invloed op de loonontwikkeling bij hippische bedrijven.

Kijk goed naar de kostenstructuur

Indien deze maatregelen doorgevoerd worden is het verstandig om als hippisch ondernemer goed naar je kostenstructuur te kijken en tijdig te bepalen welke prijsverhoging je door moet voeren om winstgevend te blijven. Zonder een gezonde marge kun je niet investeren in welzijn en verduurzaming en dat is weer van belang om het bedrijf gezond te houden, toekomstbestendig en op den duur eventueel verkoopbaar.

Kans voor hippische bedrijven

Is er dan alleen maar slecht nieuws? Nee, gelukkig niet want het kabinet wil ook de biodiversiteit  bevorderen door de aanleg van bomen, heggen en plassen te bevorderen en heeft daar geld voor over. Dat is wellicht een kans voor hippische bedrijven om het terrein te verfraaien en biodiverser te maken. FNRS houdt dit zogenaamde “aanvalsplan landschapselementen” in de gaten en informeren hierover zodra duidelijk is onder welke voorwaarden er gebruik gemaakt kan worden van deze financiële middelen.

FNRS pleit voor matigen belastingverhoging

Via de Sectorraad Paarden (SRP), MKB Nederland en andere partners waarmee de FNRS aan belangenbehartiging doet maken we ons hard om het kabinet te manen om belastingverhogingen te matigen. Vooral de btw-verhoging voor paardenvoer en stro zullen we op alle niveaus aankaarten in de hoop dat deze van tafel gaat. Veel zal overigens afhangen van welke kant het op gaat tijdens de formatie. Op dat proces zal de FNRS proberen invloed uit te oefenen om te voorkomen dat sommige maatregelen opgenomen worden en om te trachten maatregelen op te laten nemen die ten gunste van onze sector zijn. Dat mag je van de FNRS als belangenbehartiger van hippische ondernemers verwachten.