Column

Gerben Moerland: “Ondernemerschap op de werkvloer”

Gerben Moerland komt niet uit de paardenwereld. Gerben heeft een IT-bedrijf en zat vroeger altijd aan de andere kant van de bar, als klant, omdat zijn vrouw en dochter paarden hadden op Manege Molenschot. Hij had zelf geen verstand van paarden, maar wel van zaken doen. Vanuit dat perspectief is hij gaan kijken of hij een twist kon geven aan de bedrijfsvoering van manege Molenschot

Profielfoto van Lysanne Stoffer
Lysanne Stoffer
21 april 2023 | 3 minuten lezen

    

“Ik zag kansen en de mogelijkheid om manege Molenschot over te nemen was er, waardoor ik dit zes jaar geleden gedaan heb. Ik heb jaren met het oog vanuit consument, man en ouder, die weinig met paarden heeft, naar de manege als bedrijf kunnen kijken. Samen met bedrijfsleidster Ilonka Evers, die wel verstand van paarden heeft, hebben we na de overname het roer omgegooid. 

Belangrijke parameters inzichtelijk maken

Zes jaar geleden ben ik begonnen door een businessplan te schrijven en deze te presenteren aan de bank. Ik heb veel geïnvesteerd en ben begonnen met dingen inzichtelijk te maken. We hebben geanalyseerd wat onze inkomsten en uitgaven zijn en hoeveel paarden en ruiters we hebben. Deze gegevens ben ik vanaf het begin gaan delen met mijn personeel. Vanuit mijn andere bedrijven ben ik gewend om structureel te vergaderen met mijn personeel, waardoor ik dit ook doorgevoerd heb op de manege. Wekelijks komen we bij elkaar om alles te bespreken. De financiële cijfers deel ik maandelijks met het personeel. Ik geef mijn personeel inzicht in alle belangrijke parameters van het bedrijf. Wat zijn de kosten en opbrengsten per paard? Ik maak mijn personeel hierdoor medeverantwoordelijk, waardoor ze zelf gaan nadenken over bepaalde trends en actiever op zoek gaan naar mogelijkheden. Ze hebben nu bijvoorbeeld beter overzicht over het verbruik van het stro per maand. Soms wordt de ene maand meer stro gebruikt dan de andere maand. Mijn medewerkers zijn zelf gaan nadenken hoe dit komt en hoe ze dit kunnen veranderen. Hierdoor kwamen de personeelsleden zelf op het idee om het mestmanagement aan te passen. Ook wordt er nagedacht over nieuwe activiteiten die voor extra inkomsten kunnen zorgen. Een stukje ondernemerschap op de werkvloer neerleggen vind ik belangrijk. Dit heeft voor mijn bedrijf een positieve invloed gehad. 

Conclusie: teveel paarden

Naast het financiële plaatje hebben ik samen met mijn werknemers gekeken naar onze paarden en ruiters. De eerste gedachten die we als team hadden aan het begin van de overname is: ‘we hebben meer paarden nodig als er meer ruiters bijkomen.’ Uiteindelijk zijn we met het hele team gaan analyseren hoeveel ruiters we hebben, hoeveel paarden, welke leeftijd en gewicht hebben onze ruiters gemiddeld, welke paarden zijn voor welke ruiter geschikt en hoe vaak rijden de paarden eigenlijk? Kortom, belangrijke informatie om beslissingen te kunnen nemen. Na enige tijd zijn we aan de hand van deze analyse erachter gekomen dat we zelfs paarden teveel hadden en er een paar konden verkopen. Ook door die analyse van leeftijd en gewicht van de ruiters zijn we erachter gekomen dat we bijvoorbeeld meer D-pony’s konden gebruiken dan C-pony’s. 

Rationeel vs emotioneel

Ook de manege zelf had een make-over nodig. Het eerste wat ik heb aangepakt is de entree en ik heb een nieuw toiletgebouw neergezet. De eerste indruk is belangrijk, maar iedereen had er zo zijn vraagtekens bij dat ik dit prioriteit gaf. Mooiere stallen zou de prioriteit moeten zijn, maar we weten allemaal zodra een paardenliefhebber de stal inloopt het niet meer uitmaakt hoe mooi de stallen eruitzien. Er is alleen nog maar oog voor de paarden. Kijk rationeel naar je bedrijfsvoering en niet emotioneel. 

Positief effect op welzijn

Rationeel naar je bedrijfsvoering kijken heeft natuurlijk ook te maken met het welzijn van de paarden. De paarden moesten meer uren vrije beweging krijgen. Fantastisch om te zien wat voor positief effect dit welzijnsbeleid heeft gehad. De paarden waren rustiger in de lessen en kregen minder koliek. Hierdoor hadden we ook minder stro verbruik. Wij hechten, na het positieve effect van meer uren vrije beweging, er veel waarde aan dat onze paarden elke dag in de weide of paddock komen. 

Bedrijfsvoering professionaliseren met de FNRS

Twee jaar na de overnamen zijn wij lid geworden van de FNRS. We hebben eerst zelf aanpassingen gedaan, maar daarna wilden we hulp om het nog beter te doen. We kregen een kwaliteitskeuring waardoor er kritisch naar ons bedrijf gekeken werd. We kregen een advies en concrete producten om de bedrijfsvoering te professionaliseren. Mensen wisten ons hierdoor te vinden. Door het aansluiten bij de FNRS hebben we echt een boost gekregen in het aantal ruiters.”
 
Gerben Moerland
Manege Molenschot