Column

Nico Bezemer: "Blijf niet achter de feiten aanlopen"

Verandering is tegenwoordig meer een constante dan een variabele. Ondernemers in de hippische sector hebben rekening te houden met bedrijfsmatige, maatschappelijke, maar ook technologische trends. Veranderende richtlijnen, stijgende energieprijzen, inflatie, aandacht voor dierenwelzijn en technologische ontwikkelingen. Al deze en vele andere veranderingen creëren onzekerheid richting de toekomst. Hoe ziet hippisch ondernemen er over 10 tot 15 jaar uit? En hoe speel je als ondernemer in op alle onzekerheden?

Profielfoto van Frederieke Verhaar
28 april 2023 | 1 minuut lezen

Toekomstbeelden helpen ons anticiperen

De FNRS heeft een toekomstverkenning gemaakt. Deze gaat over de invloed van grote trends van deze tijd op de toekomst. Trends die onze maatschappij ingrijpend kunnen veranderen en daardoor ook van grote invloed kunnen zijn op de hippische sector. Dit vraagt beleid van de FNRS én ondernemers om daarop te anticiperen. Dit begint bij begrijpen wat er in de toekomst op ons afkomt. Daar kunnen toekomstscenario’s bij helpen; zij geven stof tot nadenken.

Blijf niet achter de feiten aanlopen

Het is vaak lastig om buiten onze eigen kaders (of erfgrens) te denken, uit te zoomen en trends in een breder perspectief te plaatsen. Het kost tijd om trends op waarde te schatten en te realiseren wat de impact kan zijn. Ook moet je inschatten of het een hype of een fundamentele verandering is. FNRS wil graag evenwicht brengen in deze toekomstanalyse. Met verbeeldingskracht en gezond verstand is er in kaart gebracht wat de toekomst voor de hippische sector kan brengen. Zowel aan kansen als bedreigingen. Er kan niet exact voorspeld worden wat ons te wachten staat. We kunnen wel de verschillende werelden schetsen waar we in terecht kunnen komen, wat die voor ons gaan betekenen en welke keuzes we daarin nog zelf kunnen maken. Wie de toekomst voorspelt loopt het risico er flink naast te zitten. Maar wie niet nadenkt over de toekomst, loopt zeker achter de feiten aan.

“Nadenken over de toekomst is geen luxe, maar noodzaak. Kijk goed hoe je op trends en ontwikkelingen kan inspelen om je bedrijf toekomstbestendig te maken. Bestudeer alle mogelijke scenario’s en denk na over een oplossing voor jouw bedrijf.

Je bedrijf voorbereiden op de toekomst begint vandaag!”

Nico Bezemer
Voorzitter FNRS