Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra FNRS. Professioneel met paarden.
FNRS. Voor professionele hippische ondernemers

De FNRS werkt samen met strategische partners binnen de hippische sector. Samen versterken we de hippische branche op verschillende fronten. Op deze pagina stellen wij onze strategische partners graag aan uw voor.

manege-2.png
1
KNHS

De KNHS is de paardensportbond. Wij bevorderen dat zoveel mogelijk mensen, van jong tot oud, op een plezierige en verantwoorde wijze de paardensport kunnen beoefenen, passend bij hun ambitie. En dus lid zijn van de KNHS. Het welzijn van het paard en de paardensporter staat in alles wat we doen centraal.

1
FNHO

De FNHO behartigt de belangen van alle hippische ondernemers in Nederland en is gevestigd in Ermelo. De FNHO bevordert de samenwerking tussen de sporters, de fokkerijen en de ondernemers in de hippische sector.

1
Sectorraad Paarden

De Sectorraad Paarden behartigt de gemeenschappelijke belangen vanuit een samenwerking tussen de sport, de fokkerij en de ondernemers. SRP is het aanspreekpunt voor de paardensector richting de overheid en wordt gevormd door samenwerkende partijen in de Nederlandse paardensector.

1
Stichting Veilige Paardensport

Om de veiligheid binnen de paardensport te verbeteren is in 2001 Stichting Veilige Paardensport opgericht. Het doel van de stichting is om hippische accommodaties actief bezig te laten zijn met veiligheid.

1
Bond van KWPN Hengstenhouders

De Bond van KWPN-Hengstenhouders is een professionele partner in de paardenfokkerij. De primaire taak bestaat uit de behartiging van de belangen van de 120 leden-hengstenhouders, die door het KWPN goedgekeurde of erkende hengsten in eigendom en/of exploitatie hebben.

1
VSN

De Verenigde Sportpaardenhandel Nederland (VSN), opgericht in 1982, telt ruim 60 geselecteerde leden. Allen zijn vooraanstaande, internationaal georiënteerde sportpaardenhandelaren, gespecialiseerd in de aan- en verkoop en opleiding van sportpaarden op alle niveaus en in alle disciplines. De leden van de VSN hebben gekozen voor een samenwerkingsverband om de (inter)nationale klantenkring te kunnen bedienen, efficiënt en betrouwbaar.

1
NVvH

Met een NVvH Hoefsmid kies je voor een vakbekwaam hoefsmid. Je bent ervan verzekerd dat deze een erkend Nederlands diploma op zak heeft.

1
NVFD

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren (NVFD) is de belangenvereniging van dierenfysiotherapeuten. Dierenfysiotherapeuten zijn in beginsel humane fysiotherapeuten met als specialisatie fysiotherapie bij dieren ter bevordering van hun bewegingsvrijheid.

1
NVVGP

De Nederlandse Vereniging voor Gebitsverzorging bij het Paard is in 2010 opgericht. Intussen heeft de vereniging ongeveer 180 leden, bestaande uit zowel gebitsverzorgers als  dierenartsen.

Het doel van de vereniging is om gebitsverzorgers intensiever met dierenartsen samen te laten werken en omgekeerd, maar ook om regelmatig bij te kunnen scholen, te netwerken en kennis uit te wisselen. 

1
Vereniging Hengsten Opfokkers

De VHO behartigt de belangen van de leden en is de spreekbuis naar het KWPN. Het KWPN is de organisatie waar wij als vereniging het meest mee te maken hebben. Wij werken ook nauw samen met de BvHH en de VSN. Daarnaast hebben wij zitting in enkele adviesorganen.

1
VZTD

De leden van de Vereniging van Zadel- en Tuigdeskundigen leveren kwaliteitsvolle diensten en adviezen op het gebied van zadels en tuig. Het welzijn van de paarden staat hierbij vanzelfsprekend voorop, maar het comfort en gemak van de ruiter wordt niet uit het oog verloren.

1
CeBoPa

De Centrale Bond Paardenhandel.....

1
KNMvD

De KNMvD is een vereniging voor en door de leden. In het bestuur, de ledenraad, groepsbesturen, commissies en werkgroepen zijn leden actief. Zij worden ondersteund door het bureau van de KNMvD dat is belast met de uitvoerende en coördinerende werkzaamheden. 

1
European Horse Network

Het EHN zet zich in voor de ontwikkeling van de hippische sector in Europa. Ze helpt haar leden om de zichtbaarheid en impact van de gehele paardensector te vergroten. Daarnaast acteert de EHN als een algemeen platform voor de gehele paardensector richting de media en de Europese politiek. De leden delen cijfers met elkaar over de ontwikkelingen binnen de hippische sector per land, om zo een algemeen beeld te krijgen van de Europese hippische sector.